Vítězové a ocenění v 8. ročníku soutěže Stavba MSK 2013

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce

Hlavní cena

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU GONG

Čestné uznání

1. REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI LUČNÍ, OSTRAVA-SVINOV
2. REKONSTRUKCE OBJEKTU CO SKLADU V NEMOCNICI ČESKÝ TĚŠÍN

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - novostavby

Hlavní cena

CONCEPT HOUSE, UL. OPAVSKÁ, OSTRAVA-PORUBA

Čestné uznání

2. HYBRIDNÍ SÁL NEMOCNICE PODLESÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA V KRÁSNÉM POLI

II. kategorie - Stavby pro bydlení

Hlavní cena

RODINNÉ DOMY ROPICE

Čestné uznání

1. RODINNÉ DOMY MISTŘOVICE
2. RODINNÉ DOMY KOZLOVICE

III. kategorie - Průmyslové stavby

Hlavní cena

INJEKTÁŽ PRACHOVÉHO UHLÍ DO VYSOKÉ PECE Č. 4 A 6

IV. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

VIA LYŽBICE, SOUBOR STAVEB: ŽELEŽNIČNÍ ZASTÁVKA TŘINEC, PODJEZD POD ŽELEŽNIČNÍ TRATÍ NÁM. TGM V TŘINCI

Čestné uznání

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV – II. ETAPA

Cena Grand Prix

CONCEPT HOUSE, UL. OPAVSKÁ, OSTRAVA-PORUBA

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KRÁSNÉM POLI

Cena laické veřejnosti

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV – II. ETAPA

Cena hejtmana MSK

NOVOSTAVBY PAVILONŮ ITT, IET A AS V AREÁLU VŠB-TU OSTRAVA

Cena děkana stavební fakulty

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší diplomovou práci

Ing. Jakub Flodr za práci s názvem „Statická analýza tenkostěnného za studena tvarovaného ocelového průřezu“.

Cena děkana stavební fakulty za pečlivě zpracovanou diplomovou práci

Ing. Karin Müllerová za práci s názvem „Objemová studie knihovny, Moravská Ostrava“.

Ing. Taťána Petrášová za práci s názvem „Posouzení sesuvu svahu zářezu silnice I/58, vedoucí z Příboru do Kopřivnice“.

Ondřej Žárský za práci s názvem „Posouzení použití mikrotuneláže pro realizaci kanalizačního sběrače na ulici Husarova v Ostravě“.

Josef Koňařík za práci s názvem „Vliv aktivátorů na základní vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů“.

Osobnost stavebnictví

Ing. Jan Urbiš

Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner