Vítězové a ocenění v 8. ročníku soutěže Stavba MSK 2013

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce

Hlavní cena

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU GONG

Čestné uznání

1. REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI LUČNÍ, OSTRAVA-SVINOV
2. REKONSTRUKCE OBJEKTU CO SKLADU V NEMOCNICI ČESKÝ TĚŠÍN

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - novostavby

Hlavní cena

CONCEPT HOUSE, UL. OPAVSKÁ, OSTRAVA-PORUBA

Čestné uznání

2. HYBRIDNÍ SÁL NEMOCNICE PODLESÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA V KRÁSNÉM POLI

II. kategorie - Stavby pro bydlení

Hlavní cena

RODINNÉ DOMY ROPICE

Čestné uznání

1. RODINNÉ DOMY MISTŘOVICE
2. RODINNÉ DOMY KOZLOVICE

III. kategorie - Průmyslové stavby

Hlavní cena

INJEKTÁŽ PRACHOVÉHO UHLÍ DO VYSOKÉ PECE Č. 4 A 6

IV. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

VIA LYŽBICE, SOUBOR STAVEB: ŽELEŽNIČNÍ ZASTÁVKA TŘINEC, PODJEZD POD ŽELEŽNIČNÍ TRATÍ NÁM. TGM V TŘINCI

Čestné uznání

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV – II. ETAPA

Cena Grand Prix

CONCEPT HOUSE, UL. OPAVSKÁ, OSTRAVA-PORUBA

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KRÁSNÉM POLI

Cena laické veřejnosti

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV – II. ETAPA

Cena hejtmana MSK

NOVOSTAVBY PAVILONŮ ITT, IET A AS V AREÁLU VŠB-TU OSTRAVA

Cena děkana stavební fakulty

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší diplomovou práci

Ing. Jakub Flodr za práci s názvem „Statická analýza tenkostěnného za studena tvarovaného ocelového průřezu“.

Cena děkana stavební fakulty za pečlivě zpracovanou diplomovou práci

Ing. Karin Müllerová za práci s názvem „Objemová studie knihovny, Moravská Ostrava“.

Ing. Taťána Petrášová za práci s názvem „Posouzení sesuvu svahu zářezu silnice I/58, vedoucí z Příboru do Kopřivnice“.

Ondřej Žárský za práci s názvem „Posouzení použití mikrotuneláže pro realizaci kanalizačního sběrače na ulici Husarova v Ostravě“.

Josef Koňařík za práci s názvem „Vliv aktivátorů na základní vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů“.

Osobnost stavebnictví

Ing. Jan Urbiš

Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje