Vítězové a ocenění v 7. ročníku soutěže Stavba MSK 2012

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce

Hlavní cena

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG

Čestné uznání

2. KINO CENTRUM Havířov
KULTURNÍ DŮM NA RYBNÍČKU
OBCHODNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - novostavby

Hlavní cena

NOVÁ KAROLINA PARK

Čestné uznání

BUDOVA VŠB – TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

II. kategorie - Bytové domy

Hlavní cena

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

III. kategorie - Rodinné domy

Hlavní cena

RODINNÝ DŮM, SLAVKOV

Čestné uznání

1. RD Panské Nové Dvory
2. RD Ostrava – Krásné Pole

V. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

MOST NA SILNICI I/67 SKŘEČOŇ-BOHUMÍN

Čestné uznání

SPORTOVNÍ LÁVKA PŘES ŘEKU OLŠI

Cena Grand Prix

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

Cena odborné poroty za přínos a propojení s vědou a výzkumem – VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÉHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU O. S. – ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM

Cena laické veřejnosti

OBCHODNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN

Cena hejtmana MSK

BUDOVA VŠB – TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Cena děkana stavební fakulty

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší diplomovou práci

Ing. Lenka Kolarčíková za práci s názvem „Proměna území v Ostravě v centrální městskou strukturu (vymezenou ulicemi Střední, Jurečkovou a Poděbradovou)“.

Cena děkana stavební fakulty za pečlivě zpracovanou diplomovou práci

Ing. Martin Budina za práci s názvem „Využití proluky na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě“.

Ing. Petr Doležal za práci s názvem „Bydlení v postindustriálním prostoru, Ostrava“.

Ing. Jaroslav Zdvořák za práci s názvem „Komplexní návrh a posouzení dočasného pažení a definitivního ostění pro stavební jámy čerpací stanice veřejné kanalizace obce Baška“

Osobnost stavebnictví

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. - Wikipedia

Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje