Vítězové a ocenění v 7. ročníku soutěže Stavba MSK 2012

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce

Hlavní cena

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG

Čestné uznání

2. KINO CENTRUM Havířov
KULTURNÍ DŮM NA RYBNÍČKU
OBCHODNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - novostavby

Hlavní cena

NOVÁ KAROLINA PARK

Čestné uznání

BUDOVA VŠB – TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

II. kategorie - Bytové domy

Hlavní cena

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

III. kategorie - Rodinné domy

Hlavní cena

RODINNÝ DŮM, SLAVKOV

Čestné uznání

1. RD Panské Nové Dvory
2. RD Ostrava – Krásné Pole

V. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

MOST NA SILNICI I/67 SKŘEČOŇ-BOHUMÍN

Čestné uznání

SPORTOVNÍ LÁVKA PŘES ŘEKU OLŠI

Cena Grand Prix

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

Cena odborné poroty za přínos a propojení s vědou a výzkumem – VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÉHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU O. S. – ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM

Cena laické veřejnosti

OBCHODNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN

Cena hejtmana MSK

BUDOVA VŠB – TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Cena děkana stavební fakulty

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší diplomovou práci

Ing. Lenka Kolarčíková za práci s názvem „Proměna území v Ostravě v centrální městskou strukturu (vymezenou ulicemi Střední, Jurečkovou a Poděbradovou)“.

Cena děkana stavební fakulty za pečlivě zpracovanou diplomovou práci

Ing. Martin Budina za práci s názvem „Využití proluky na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě“.

Ing. Petr Doležal za práci s názvem „Bydlení v postindustriálním prostoru, Ostrava“.

Ing. Jaroslav Zdvořák za práci s názvem „Komplexní návrh a posouzení dočasného pažení a definitivního ostění pro stavební jámy čerpací stanice veřejné kanalizace obce Baška“

Osobnost stavebnictví

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. - Wikipedia

Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner