Vítězové a ocenění v 4. ročníku soutěže Stavba MSK 2009

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti

Hlavní cena

Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice

Čestné uznání

1. Rekonstrukce městské tržnice, Nový Jičín
2. Rekonstrukce Obecního domu, Opava

Cena za zdařilou rekonstrukci a záchranu kulturní památky

II. kategorie - Bytové domy

Hlavní cena neudělena

Čestné uznání

1. Bytový areál Čeladná A III – Farské Lúky
2. Obytný soubor Ostrava-Heřmanice
3. Villa Domy Ostrava, Ostrava-Nová Bělá

III. kategorie - Rodinné domy

Hlavní cena

Rodinný dům Kaňovice

Čestné uznání

1. Rodinný dům Jaktař, Opava
2. Rodinný dům na ul. U Zastávky, Opava

Čestné uznání za technické řešení a kvalitu

Rodinný dům „The Bird”, Kunčice pod Ondřejníkem

IV. kategorie - Průmyslové stavby

Hlavní cena

Výrobně skladový areál LENA-Hračky, s.r.o.

V. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Mimoúrovňové propojení silnice II/468 a prům. zóny v Třinci

Čestné uznání

Lávka přes Ostravici ve Frýdku-Místku
Rekonstrukce Masarykova náměstí, I.a II. etapa, Nový Jičín

Cena Grand Prix

Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

Cena odborné poroty za ekologii – Administrativní budova Nordica Ostrava

Cena laické veřejnosti

Rodinný dům Kaňovice

Cena hejtmana MSK

Pavilon velkých poslucháren FAST, VŠB Ostrava

Cena děkana stavební fakulty

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší diplomovou práci

Letošní absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství Bc. Martin Náhlovský, téma: „Rehabilitace lokality Poděbradova–Porážková – dostavba městského bloku”

Ocenění za mimořádně pečlivě vypracovanou bakalářskou práci ze specializace technického zařízení budov v oblasti úspor energie staveb pro bydlení

Získal Lukáš Kolúch.

Ocenění za nadprůměrné řešení dvousemestrální práce v předmětu ateliérová tvorba III. a IV.

Student 3. ročníku bakalářského studijního oboru Architektura a stavitelství Petr Doležal, téma: „Urbanisticko architektonická studie centrálního prostoru města Opavy”.

Ocenění za pečlivě zpracovanou bakalářskou práci

Získal Jiří Koutný na téma „Využití nových stavebních materiálů pro zateplování fasád” a rovněž za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži firmy Cembrit a.s.

Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje