Vítězové a ocenění v 1. ročníku soutěže Stavba MSK 2006

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti

Hlavní cena

1. Rekonstrukce Knihovny města Ostravy + Arény
2. „Aula a Centrum informačních technologií“ VŠB-TU Ostrava

Čestné uznání

Ředitelství Hřebčín Albertovec

II. kategorie - Bytové domy

Hlavní cena

Nástavba bytu a řešení fasád, bytový dům, Hlavní náměstí 43, 44 a Zámecké náměstí 2, Krnov

Čestné uznání

Rekonstrukce domu Velflíkova 8/286, Jubilejní kolonie, bytový dům, Ostrava-Hrabůvka

III. kategorie - Rodinné domy

Hlavní cena neudělena

Čestné uznání

DIMENZE 90 – rodinný dům, Ostrava

IV. kategorie - Průmyslové stavby

Hlavní cena

Provozní areál firmy Bohuslav Mrózek, průmyslová stavba Bystřice

Čestné uznání

Administrativní a skladový objekt společnosti Bextra, Ostrava-Vítkovice

V. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Rekonstrukce autobusového nádraží v Hlučíně, Hlučín

Čestné uznání

1. KOMA-SYSTÉM.CZ (automatizovaný parkovací dům KOMA), bezpečné a ekologické parkování pro veřejnost, přednádražní prostor v Ostravě-Svinově

Cena Grand Prix

2. „Aula a Centrum informačních technologií“ VŠB-TU Ostrava

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

2. „Aula a Centrum informačních technologií“ VŠB-TU Ostrava
Ústav sociální péče pro mládež – dostavba areálu, Pržno, Multifunkční vzdělávací centrum, Pavilon pro psychotiky, Krytá dráha pro hipoterapii, Skleník

Cena laické veřejnosti

1. KOMA-SYSTÉM.CZ (automatizovaný parkovací dům KOMA), bezpečné a ekologické parkování pro veřejnost, přednádražní prostor v Ostravě-Svinově
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje