Vítězové a ocenění v 1. ročníku soutěže Stavba MSK 2006

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti

Hlavní cena

1. Rekonstrukce Knihovny města Ostravy + Arény
2. „Aula a Centrum informačních technologií“ VŠB-TU Ostrava

Čestné uznání

Ředitelství Hřebčín Albertovec

II. kategorie - Bytové domy

Hlavní cena

Nástavba bytu a řešení fasád, bytový dům, Hlavní náměstí 43, 44 a Zámecké náměstí 2, Krnov

Čestné uznání

Rekonstrukce domu Velflíkova 8/286, Jubilejní kolonie, bytový dům, Ostrava-Hrabůvka

III. kategorie - Rodinné domy

Hlavní cena neudělena

Čestné uznání

DIMENZE 90 – rodinný dům, Ostrava

IV. kategorie - Průmyslové stavby

Hlavní cena

Provozní areál firmy Bohuslav Mrózek, průmyslová stavba Bystřice

Čestné uznání

Administrativní a skladový objekt společnosti Bextra, Ostrava-Vítkovice

V. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Rekonstrukce autobusového nádraží v Hlučíně, Hlučín

Čestné uznání

1. KOMA-SYSTÉM.CZ (automatizovaný parkovací dům KOMA), bezpečné a ekologické parkování pro veřejnost, přednádražní prostor v Ostravě-Svinově

Cena Grand Prix

2. „Aula a Centrum informačních technologií“ VŠB-TU Ostrava

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

2. „Aula a Centrum informačních technologií“ VŠB-TU Ostrava
Ústav sociální péče pro mládež – dostavba areálu, Pržno, Multifunkční vzdělávací centrum, Pavilon pro psychotiky, Krytá dráha pro hipoterapii, Skleník

Cena laické veřejnosti

1. KOMA-SYSTÉM.CZ (automatizovaný parkovací dům KOMA), bezpečné a ekologické parkování pro veřejnost, přednádražní prostor v Ostravě-Svinově
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje