Zahájení 18. ročníku soutěže

10. 1. 2024 Tisková zpráva

Po ukončeném 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, který byl pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Jana Krkošky, a ministra průmyslu a obchodu, pana Jozefa Síkely, kdy jsme evidovali největší počet staveb za celou historii soutěže, se s příchodem nového roku odstartovaly přípravy na již 18. ročník této prestižní odborné akce. Do letošního ročníku mohou zájemci přihlásit svá stavební díla do 15. března 2024. Veškeré podklady, včetně přihlášky do aktuálního ročníku, bude možno zasílat i elektronickou formou.

„Je určitě na místě upozorňovat na mimořádné počiny v oblasti stavitelství a architektury. V našem kraji každoročně vzniká celá řada zajímavých objektů, za kterými stojí kreativní a ambiciózní týmy i jedinci, kteří tak významně přispívají k rozvoji regionu. Jejich práce obohacuje veřejný prostor, ale také posiluje prestiž kraje a přispívá k jeho ekonomickému růstu. Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje je za toto vše velkým poděkováním,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Vyhlašovateli této prestižní akce jsou Moravskoslezský kraj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů, pobočka Ostrava.

„Přestože vysoké ceny energie velmi negativně ovlivňují české stavebnictví a investiční procesy vůbec, velmi nás těší zájem investorů, projektantů, architektů a zhotovitelů, zapojit se do naší soutěže Stavba MSK. Pevně věříme, že navážeme na rekordní počty přihlášených staveb minulých ročníků i letos. Je to zároveň i pozitivní zpráva o našem regionu, že náš kraj se stále rozvíjí a realizované stavby nabízí příležitost nejen pro investory, ale i pro naše obyvatele.“, podotkl Ing. Pavel Ševčík, technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Cílem soutěže je seznámit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost, s úrovní stavitelství v Moravskoslezském kraji, propagovat nejlepší stavební díla a přiblížit jejich tvůrce z řad projektantů, investorů i zhotovitelů.

Přihlášky mohou zasílat architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy a zapsat tak do soutěže dokončené a zkolaudované stavby v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2022 do konce roku 2023.

Nejlepší stavební díla bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje.

Pro přihlašovatele jsme v loňském roce připravili i pár novinek, které spočívají v elektronickém odbavování přihlášek a podkladů. Zcela určitě i porota vítá, že mnohá stavební díla jsou přihlašována formou dronových záběrů.

„Jsem přesvědčen, že vzrůstající popularita a prestiž soutěže i letos přiláká k přihlášení velké množství zajímavých staveb. V Moravskoslezském kraji vnímám mnoho aktuálně dokončených pozoruhodných staveb, které jsou vizitkou všech účastníků výstavby. Tato soutěž je ideální platformou pro propagaci vlastní stavby a zároveň ohodnocení lidí, kteří vytvářejí trvalé hodnoty v krajině.“, zmínil Ing. Martin Vilč, předseda odborné poroty.

Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny „GRAND PRIX“.

Hodnocení staveb probíhá v rámci šesti kategorií:

  1. kategorie – Stavby občanské vybavenosti (rozdělena na podkategorie novostavby, rekonstrukce, veřejné prostranství),
  2. kategorie – Bytové domy,.
  3. kategorie – Rodinné domy,
  4. kategorie – Průmyslové stavby,
  5. kategorie – Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby,
  6. kategorie – Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje.

Každoročně se udělují i jiná specifická ocenění, např. „Cena hejtmana Moravskoslezského kraje“, „Cena ministerstva průmyslu a obchodu“, „Osobnost stavebnictví“ a další. Laická veřejnost se může zapojit do hlasování v rámci aktuálního ročníku soutěže a rozhodnout tak o vítězi speciálního ocenění „Cena laické veřejnosti“. V rámci 17. ročníku soutěže se do hlasování zapojilo více než 1500 osob.

Od prvního ročníku se do soutěže přihlásilo 663 staveb, z toho 340 si odneslo ocenění. Připomeňme si vítězné stavby 17. ročníku:

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – NOVOSTAVBY
Hlavní cena:  Parkovací dům, ul. Skladištní, Nádražní okruh, Opava – Předměstí

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – REKONSTRUKCE
Hlavní cena:  Soubor staveb „Využití výpravní haly žel. st. Havířov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žel. st. Havířov“

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Hlavní cena:  Brána Beskyd I., Frýdlant nad Ostravicí

KATEGORIE BYTOVÉ DOMY
Hlavní cena:  Rekonstrukce domů čp. 33–35 v Karviné

KATEGORIE PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Hlavní cena:  Sídlo společnosti SCASERV a.s. na ulici Frýdecké, Ostrava

KATEGORIE DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Hlavní cena:  I/57 Krnov – Severovýchodní obchvat města Krnov

Speciální ocenění za mimořádný přínos z hlediska ekologizace veřejné dopravy
v Moravskoslezském kraji:   
PJD na ulici Opavská II, Ostrava

KATEGORIE STAVBY REALIZOVANÉ MIMO ÚZEMÍ MSK
Hlavní cena:  Konverze obchodního domu na budovu Českého rozhlasu, Olomouc

CENA GRAND PRIX
Soubor staveb „Využití výpravní haly žel. st. Havířov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žel. st. Havířov“

CENA LAICKÉ VEŘEJNOSTI
Rekonstrukce domů čp. 33–35 v Karviné

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR:
Nový závod REMOSKA Kopřivnice

CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Rekonstrukce nádražních objektů na Osoblažské úzkokolejce

OSOBNOST STAVEBNICTVÍ
Ing. Svatopluk Bijok

CENA POROTY
Muzeum Trojmezí v Jablunkově (expozice muzea Těšínska)

Jsme rádi, že aktuálně spolupracujeme i se statutárními městy Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Havířov.

Nejen odborná jedenáctičlenná porota, ale také vyhlašovatelé spolu s organizátorem očekávají, jaká stavební díla se zapojí do 18. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2023“ a zda, co do počtu soutěžních staveb, se bude 18. ročník podobat právě ukončenému ročníku.

Více informací o soutěži naleznete na webu stavbamsk.cz nebo Facebooku StavbaMSK.

Výsledky 17. ročníku soutěže

V SOUTĚŽI STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2022 LETOS BODOVALO HAVÍŘOVSKÉ NÁDRAŽÍ Cenu GRAND PRIX v letošním už 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje…

10. 1. 2024
Zahájení 18. ročníku soutěže

Po ukončeném 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, který byl pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Jana Krkošky, a ministra…

10. 1. 2024
Tisková zpráva k 17. ročníku

Po úspěšném 16. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje“, který se opět těšil velkému zájmu, započaly přípravy se 17. ročníkem této…

17. 1. 2023
Tisková zpráva k 16. ročníku

STAVBOU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JE PRODLOUŽENÁ RUDNÁ V OSTRAVĚ Prodloužená Rudná, tedy silnice I/11 v Ostravě, získala cenu GRAND PRIX. Prestižní…

23. 9. 2022