Informace o soutěži

 

Soutěž STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE si našla své adekvátní místo v prezentaci stavebních firem, projektantů, inženýrů, architektů, stavitelů, zhotovitelů či investorů staveb a stala se významným vyústěním stavebních realizací a projektů realizovaných na území MSK.

Vyhlašovateli této prestižní soutěže je Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů, pobočka Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Již od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo již 560 staveb, z toho 283 staveb si odneslo konkrétní ocenění a 15 ocenění Grand Prix.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb v Moravskoslezském kraji,  jakož i přiblížení nejlepších stavebních a architektonických děl, jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Současně si soutěž klade za cíl zviditelnit projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a své stavební záměry v kraji realizují.

Udělený titul a ocenění je spojeno s právem využívat tohoto ohodnocení pro reklamní a referenční účely.

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2022.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne za účasti hejtmana a vedení Moravskoslezského kraje a významných osobností regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatelů a přihlašovatelů, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad společenské a kulturní sféry, médií a sponzorů.

Galavečer soutěže se bude konat na podzim 2022. Výsledky budou zveřejněny také v odborném a regionálním tisku.

 

Kategorie soutěže

 

Soutěž „Stavba Moravskoslezského kraje 2021“ je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí:

 


1. kategorie
stavby občanské vybavenosti

2. kategorie
bytové domy

3. kategorie
rodinné domy

4. kategorie
průmyslové stavby

5. kategorie
dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

6. kategorie
stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje

1. kategorie je rozdělena na 3 podkategorie:

– Novostavby

– Rekonstrukce

– Veřejná prostranství

V každé kategorii bude udělena hlavní cena „Stavba Moravskoslezského kraje 2021“ a dvě čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX.

Během slavnostního galavečera budou hosté svědky udělení Osobnosti stavebnictví MSK.

Porota může rozhodnout, že neudělí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenění, popř. se může rozhodnout pouze pro udělení některé z nich. Pokud bude do jedné kategorie přihlášen větší počet kvalitních staveb, může porota udělit v této kategorii 2 tituly.

Porota může udělit zvláštní cenu mající vliv na životní prostředí (ekologii) nebo mající jinou zvláštní hodnotu.

 

Odborná porota

 

Jedenáctičlenná odborná porota se skládá ze zástupců vyhlašovatelů – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Ze členů poroty je vždy před začátkem nového ročníku hlasováním volen předseda. Společně tak mohou jednotlivé stavby hodnotit dle kritérií níže.

 

Kritéria hodnocení

 

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje porota, složená ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů soutěže.

Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

  • celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí
  • kvalita a jakost stavebních prací
  • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků
  • plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby
  • zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, ekologické hledisko apod.)

 

Ohlédnutí za galavečerem 15. ročníku soutěže „Stavba MSK 2020“


Partneři soutěže


Generální partner

Aktuality

Hlasování veřejnosti

Hlasování veřejnosti u 16. ročníku naší soutěže bylo právě spuštěno! Hlasovat můžete od 15. 8. – 15. 9. 2022. Podpořte

Druhé objížďky soutěžních staveb

Odborná porota absolvovala druhé dva dny objížděk soutěžních staveb v rámci 16. ročníku soutěže STAVBA MSK 2021. Děkujeme všem zúčastněným.

Reportáž České televize, televizního studia Ostrava

Je zde další reportáž o soutěži „Stavba Moravskoslezského kraje“. Děkujeme České televizi, televiznímu studiu Ostrava za medializaci naší soutěže. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/422231100212023/cast/918192/