Partneři soutěže


Generální partner


Hlavní partner

Informace o soutěži

 

Soutěž STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE si našla své adekvátní místo v prezentaci stavebních firem, projektantů, inženýrů, architektů, stavitelů, zhotovitelů či investorů staveb a stala se významným vyústěním stavebních realizací a projektů realizovaných na území MSK.

Vyhlašovateli této prestižní soutěže je Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů, pobočka Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Již od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo již 507 staveb, z toho 261 staveb si odneslo konkrétní ocenění a 14 ocenění Grand Prix.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Současně si soutěž klade za cíl zviditelnit projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a své záměry v kraji realizují.

Udělený titul a ocenění je spojeno s právem využívat tohoto ohodnocení pro reklamní a referenční účely.

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2021 (z důvodu pandemie, termín prodloužen do 14. 5. 2021).

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje a významných osobností regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry, médií a sponzorů. Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku.

 

Kategorie soutěže

 

Soutěž „Stavba Moravskoslezského kraje 2020“ je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí:

 


1. kategorie
stavby občanské vybavenosti

2. kategorie
bytové domy

3. kategorie
rodinné domy

4. kategorie
průmyslové stavby

5. kategorie
dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

6. kategorie
stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje

1. kategorie je rozdělena na 3 podkategorie:

– Novostavby

– Rekonstrukce

– Veřejná prostranství

V každé kategorii bude udělena hlavní cena „Stavba Moravskoslezského kraje 2020“ a dvě čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX.

Během slavnostního galavečera budou hosté svědky udělení Osobnosti stavebnictví MSK.

Porota může rozhodnout, že neudělí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenění, popř. se může rozhodnout pouze pro udělení některé z nich. Pokud bude do jedné kategorie přihlášen větší počet kvalitních staveb, může porota udělit v této kategorii 2 tituly.

Porota může udělit zvláštní cenu mající vliv na životní prostředí (ekologii) nebo mající jinou zvláštní hodnotu.

 

Odborná porota

 

Jedenáctičlenná odborná porota se skládá ze zástupců vyhlašovatelů – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Ze členů poroty je vždy před začátkem nového ročníku hlasováním volen předseda. Společně tak mohou jednotlivé stavby hodnotit dle kritérií níže.

 

Kritéria hodnocení

 

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje porota, složená ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů soutěže.

Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

  • celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí
  • kvalita a jakost stavebních prací
  • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků
  • plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby
  • zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, ekologické hledisko apod.)

 

Ohlédnutí za galavečerem 14. ročníku soutěže “Stavba MSK 2019”


Aktuality

Děkujeme dalšímu mediálnímu partnerovi za partnerství u naší soutěže.

První den objížděk

Odborná porota naší soutěže má za sebou první dva dny objížděk soutěžních staveb u patnáctého ročníku soutěže Stavba MSK 2020.

Aktuálně chystáme objížďky staveb

Aktuálně chystáme objížďky jednotlivých staveb. Přihlašovatele budeme průběžně informovat…