Vítězové a ocenění v 5. ročníku soutěže Stavba MSK 2010

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce

Hlavní cena

Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná

Čestné uznání

1. Rekontrukce Lázní Mor. Ostrava – vnitřní areál
FN Ostrava – rekonstrukce radioterapeutické kliniky

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - novostavby

Hlavní cena

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

Čestné uznání

1. Hotel HEIPARK Tošovice
2. Obecní dům v Rohově

II. kategorie - Bytové domy

Hlavní cena

Dům s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě

Čestné uznání

1. Viladomy GEMINI Ostrava-Nová Bělá
2. Apartmánový dům LANDEK

III. kategorie - Rodinné domy

Hlavní cena

Rodinný dům Brušperk

Čestné uznání

1. Rodinný dům Opava-Kylešovice
2. Rodinný dům Vřesina u Bílovce

IV. kategorie - Průmyslové stavby

Hlavní cena

Výroba pevné lékové formy v IVAX Pharmaceuticals – TEVA, Opava-Komárov

Čestné uznání

1. Obchodní a servisní středisko PHOENIX-ZEPPELIN Ostrava-Muglinov
2. IN PARK, podnikatelský areál Ostrava-Vítkovice

V. kategorie - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká I. stavba

Čestné uznání

1. Karlova Studánka – průtah silnice II/445 a most ev. č. 445-020
Revitalizace ul. 8. pěšího pluku Frýdek-Místek

Cena Grand Prix

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

Cena odborné poroty za urbanismus – Bytový dům Ostravská brána
Cena odborné poroty za životní prostředí – Revitalizace lesoparku v Třinci

Cena laické veřejnosti

Sportovní areál Frýdecká – Český Těšín

Cena hejtmana MSK

FN Ostrava – rekonstrukce radioterapeutické kliniky

Cena děkana stavební fakulty

Cena děkana stavební fakulty za mimořádně pečlivě vypracovanou diplomovou práci

Ocenění za mimořádně pečlivě vypracovanou diplomovou práci s názvem „Konstrukční řešení inženýrských objektů na silnici II/492 v úseku Zádveřice-Horní Lhota“ získal Ing. Jan Petrů.

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší bakalářskou práci

Cenu děkana stavební fakulty za nejlepší bakalářskou práci získal pan Petr Velech za práci s názvem „Studentské bydlení Alexander“.

Cena děkana stavební fakulty za mimořádně pečlivě vypracovanou diplomovou práci

Cenu děkana stavební fakulty za pečlivě vypracovanou bakalářskou práci na téma „Technologický postup výstavby krovu a střešního pláště“získala slečna Zuzana Metelková.

Cena děkana stavební fakulty za pečlivě zpracovanou diplomovou práci

Ocenění za pečlivě zpracovanou diplomovou práci získala slečna Ing. Veronika Lecháková na téma „LÁVKA PRO PĚŠÍ“.

Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Generální partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
Hlavní partner
Partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje