Vítězové a ocenění v 6. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2011

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce

Hlavní cena

Dominikánský klášter – Dům umění Opava

Čestné uznání

1. Materská škola Školská čtvrť, Frenštát pod Radhoštěm

Rekonstrukce historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě

I. KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - novostavby

Hlavní cena

Pasivní administrativní budova Otazník

Čestné uznání

1. Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava

2. Hotel Vitality – kongresové centrum Vendryně

III. kategorie – Rodinné domy

Čestné uznání

1. RD Panské Nové Dvory

2. RD Ostrava – Krásné Pole

IV. kategorie – Průmyslové stavby

Čestné uznání

Výrobně-správní objekt AUSYS IT

V. kategorie – dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Čestné uznání

1. Budova železniční zastávky Čeladná

2. Čistírna odpadních vod v obci Štěpánkovice

3. Most pres řeku Olši I/59 Karviná, most ev. č. 59-008

Cena Grand Prix

Pasivní administrativní budova Otazník

Cena poroty mající zvláštní hodnotu

Cena odborné poroty za ekologii – Golf Club Lipiny

Cena odborné poroty za revitalizaci príměstského prostoru pro volnočasové aktivity – Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ul. Na Nábreží v Havírově

Cena laické veřejnosti

Rekonstrukce historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě

Cena hejtmana MSK

Revitalizace povodí Olše

Cena děkana stavební fakulty

Cena děkana za nejlepší diplomovou práci

Libor Smolka za práci s názvem „Posouzení sesuvu svahu na dálnici D1 u Hranic na Moravě“

Ocenění za pečlivě zpracovanou diplomovou práci

Martin Šafár za práci s názvem „Rekonstrukce križovatky ulic Studentská a Dr. Slabihoudka v Ostravě“.

Michaela Preusslerová za práci s názvem „Rodinný dům – vnitrní vodovod“.

Martina Mlčochová za práci s názvem „Prírodovědecká fakulta Ostrava – areál Trojice“.

Partneři soutěže


Generální partner
1