VIA LYŽBICE, SOUBOR STAVEB: ŽELEŽNIČNÍ ZASTÁVKA TŘINEC, PODJEZD POD ŽELEŽNIČNÍ TRATÍ NÁM. TGM V TŘINCI

10. 5. 2018