Schůzka vyhlašovatelů soutěže

8. 1. 2015

V pátek 16. 1. se sešla komise vyhlašovatelů k letošnímu, již 9., ročníku soutěže. Na programu, mimo organizačních záležitosí, byla diskuze v návaznosti na účast přihlašovatelů, navržení plánu práce poroty spolu s vyhlašovateli a v neposlední řadě rovněž finanční zajištění samotné soutěže. Všechny organizační práce jsou již v běhu a tak netrpělivě očekáváme, jaké stavby se letos utkají v pěti kategoriích, které jsou obohaceny pro letošní ročník o podkategorii “VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ”. Tato podkategorie spadá do soutěžní kategorie STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI.