Přihlašování staveb ukončeno

8. 4. 2015

V pondělí 16. března bylo ukončeno přihlašování stavebních děl pro letošní devátý ročník. Celkem máme v soutěžním poli 31 staveb v kategoriích občanské vybavenosti, bytových domech, rodinných domech a v kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb. Nezúčastní se žádná průmyslová stavba, ale v nově vyhlášené kategorii „veřejná prostranství“ se utkají 3 svým obsahem a pojetím zajímavé projekty.

Nyní probíhá zpracování soutěžních materiálů a 14. 4. zasedne porota ke svému prvnímu hodnotícímu kolu,  ze kterého vzejdou stavby postupující do kola druhého. Náplní hodnotící komise je rovněž navštívit všechny stavby a posoudit na místě samotném dané stavební dílo, jeho umístění do okolní krajiny, použité stavební materiály. Zkušenosti z minulých ročníků ukazují, že taková prohlídka stavby může vyvolat obrovskou diskuzi při hodnocení, neboť z dodaných podkladů a fotografií většinou nelze zcela uchopit rozsáhlost stavebních prací, vynaložené úsilí zadavatelů, investorů a zhotovitelů díla. Prohlídky proběhnou v polovině května a všichni soutěžící budou včas o termínech informováni.

Galavečer s vyhlašováním výsledků IX. ročníku proběhne 16. června 2015 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.<

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.16.0