Přihlašování do 8. ročníku již ukončeno

1. 3. 2014 Aktuality

27 staveb – takový je počet soutěžních projektů. Z došlých přihlášek je patrné, že v našem kraji vyrůstají stále nové stavby, které jsou zajímavé nejen svým designem, ale i svou funkčností. Letos je velmi dobře obsazena kategorie rodinných domů, což jistě bude zajímat širokou veřejnost. Ta bude mít možnost hlasovat ve všech kategoriích pomocí těchto internetových stránek celý měsíc květen.

Již nyní se porota těší na krásnou práci při hodnocení stavebních děl, které bude probíhat během dubna, v květnu každou stavbu porotci navštíví osobně a na přelomu května a června budeme vědět výsledky, které se odtajní při slavnostním galavečeru v polovině června.

Necelý měsíc do termínu podání přihlášek

Termín uzávěrky pro podání přihlášek do 18. ročníku soutěže je 15. března 2024. StavbaMSK

23. 2. 2024
Bilanční setkání vyhlašovatelů a poroty

Dne 16. 2. se konalo bilanční setkání vyhlašovatelů a poroty v rámci zahájení 18. ročníku naší prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského…

19. 2. 2024
Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu

Děkujeme ministrovi průmyslu a obchodu za udělenou záštitu nad 18. ročníkem naší soutěže Stavba MSK 2023. Ministerstvo průmyslu a obchodu

13. 2. 2024
Záštita hejtmana Moravskoslezského kraje

Děkujeme hejtmanovi Moravskoslezského kraje za udělenou záštitu nad 18. ročníkem naší soutěže.

26. 1. 2024