Ocenění za nadprůměrné řešení dvousemestrální práce v předmětu Ateliérová tvorba III. a IV.

30. 5. 2018

Student 3. ročníku bakalářského studijního oboru Architektura a stavitelství Petr Doležal, téma: „Urbanisticko architektonická studie centrálního prostoru města Opavy”