DESÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE ODSTARTOVÁNA

31. 5. 2018 Aktuality
  1. ledna 2016

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Do 15. března 2016 mohou soutěžící přihlásit svá stavební díla a zúčastnit se tak jubilejního 10. ročníku soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje. Každoročními vyhlašovateli této akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Již desátým rokem je hlavním cílem soutěže prezentace a propagace projektů a staveb, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. „Od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo již 297 staveb. Z toho 147 staveb si odneslo nějaké ocenění,“ připomněl zástupce organizátora Luděk Lokaj. Hlavní cenou GRAND PRIX se může pyšnit osm společností, které pracují ve sféře stavebnictví a svou činnost realizují na území našeho kraje.  Namátkou si připomeňme oceněné stavby předchozích ročníků, například Multifunkční aula Gong (Cena Grand Prix 2012), Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (Cena Grand Prix 2010), tunel Klimkovice (Cena Grand Prix 2008) nebo Římskokatolický kostel v Ostravě Zábřehu (Cena Grand Prix 2007) a mnoho dalších. Organizátoři spolu s vyhlašovateli a porotou napjatě čekají, jaké stavby se objeví při letošním vyhlašování výsledků 10. ročníku.

 „Přestože v regionu žiji a v oboru pracuji, jsem znova a znova překvapen kolik nových a hodnotných realizací každoročně vzniká. Pokud zdejší investoři mají energii a odhodlání přivést na svět novou stavbu, skládám jim za to hold. A pokud se k tomu navíc přidá skutečná kvalita architektonického či inženýrského díla, zanechají tím po sobě významný odkaz a tvoří historii,“ řekl předseda Obce architektů Ostrava Ing. arch. Martin Chválek.

Architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy mohou přihlášky zasílat do 15. března 2016 a zapsat tak do soutěže stavby dokončené a zkolaudované v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2014 do konce roku 2015. Hodnotit se bude v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

„České stavebnictví po letech dlouhého půstu zaznamenává  již druhým rokem mírný růst. Přes jistá rizika, způsobená zejména nevstřícnou stavební legislativou, věříme, že i v letošním roce bude stavebnictví v tomto trendu pokračovat. Máme za to, že je zapotřebí informovat širokou veřejnost o realizovaných a zajímavých stavbách. Právě proto v tomto období vyhlašujeme  již 10. ročník soutěže Stavba roku MSK. Věříme, že navážeme na úspěšné minulé ročníky a finále soutěže se stane důstojnou oslavou stavebnictví v Moravskoslezském kraji,“ podotkl viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.

V rámci slavnostního vyhlašování výsledků se nehodnotí pouze stavební díla, ale udělovaná je i cena s názvem Osobnost stavebnictví MSK. Toto ocenění získá výrazná osobnost, která se nemalou měrou podílí na stavebním rozvoji Moravskoslezského kraje. V loňském roce si toto uznání odnesl Ing. arch. Vlastimil Bichler, který pracoval na Útvaru hlavního architekta města Ostravy v pozici hlavního architekta města.

Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje.

„Stavebnictví je nedílně spjato s prosperitou společnosti.  Mám na mysli nejen prosperitu ekonomickou, ale také kulturní a společenskou. Růst stavebnictví, který v současné době nastává, je tedy dobrým signálem pro společnost, ve které žijeme. Doufám, že tento růst bude dlouhodobějšího charakteru a budeme moci i v dalších ročnících veřejnosti ukázat účelné a krásné stavby, které budou odrážet právě onu rostoucí prosperitu v širším slova smyslu,“ uvedl Ing. Svatopluk Bijok, předseda výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX. V loňském roce se pyšní touto cenou víceúčelová WERK ARENA Třinec, zhotovitelem díla je společnost SYNER, s.r.o. a projektantem BfB STUDIO, s.r.o.

„Věřím, že se do letošního jubilejního desátého ročníku soutěže přihlásí rekordní počet zajímavých staveb a že budeme mít možnost poděkovat stavitelům, architektům i projektantům, jejichž výrazné stavby přispívají k vytváření obrazu našeho kraje. Osobně mám tip, kdo by si letos mohl odnést cenu GRAND PRIX i titul Osobnost stavebnictví MSK. Jsem zvědavý, jestli se moji favorité do soutěže přihlásí,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Zájemci o účast se podrobnosti o soutěži dozvědí na internetových stránkách www.stavbamsk.cz.

ATELIER SIMONA GROUP – MARKETINGOVÝ PARTNER

Děkujeme společnosti „Atelier Simona – projekce a inženýrská činnost, s. r.o.“ za partnerství u 18. ročníku naší soutěže Stavba MSK….

10. 4. 2024
18. ročník soutěže je opět rekordní

Po kontrole přihlášek jsme došli na skutečný stav přihlášených staveb a ten činí 63. Letošní ročník je opět rekordní!!! Děkujeme…

4. 4. 2024
CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o. – MARKETINGOVÝ PARTNER

Děkujeme společnosti „CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.“ za partnerství u 18. ročníku naší soutěže Stavba MSK. CITY INVEST OSTRAVA,…

12. 3. 2024
PURPOSIA GROUP a.s. – Hlavní partner

Děkujeme společnosti „PURPOSIA Group a.s.“ za partnerství u 18. ročníku naší soutěže Stavba MSK. Purposia Group https://www.purposia.eu/

7. 3. 2024