Pokračujeme v představení „Vyhlašovatelů“ 13. ročníku soutěže „Stavba MSK“…

1. 2. 2019 Aktuality

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Dalším z vyhlašovatelů soutěže je ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Historie Inženýrské komory v českých zemích se traduje již od počátku 19. století. Byla zřízena pro zastupování úředně autorizovaných civilních techniků a horních inženýrů v tehdejší ČSSR.
V dnešní době členskou základnu tvoří více jak 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků po celé republice, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.
Součástí naší soutěže jsou již od roku 2004 a přispěli mnohými zajímavými stavbami, které získali i nejednu cenu „Stavba roku“. Jsou také pravidelnými účastníky „Dnů stavitelství a architektury“, kde je cílem pozvednout zájem veřejnosti o dění stavebnictví prostřednictvím zajímavých akcí určených odborné i laické veřejnosti.
K naplnění svého poslání a pro usnadnění přístupu k informacím svých členů zřídila komora v roce 1998 „Informační centrum ČKAIT“, které zajišťuje ediční činnost.
Pokud se chcete dozvědět jak funguje IC a ještě mnohem víc zajímavých informací, stránky www.ckait.cz jsou pro Vás tou správnou volbou.

SÍDLO :

ČKAIT – Oblastní kancelář Ostrava

28.října 2663/150

702 00 Ostrava

 

 

Necelý měsíc do termínu podání přihlášek

Termín uzávěrky pro podání přihlášek do 18. ročníku soutěže je 15. března 2024. StavbaMSK

23. 2. 2024
Bilanční setkání vyhlašovatelů a poroty

Dne 16. 2. se konalo bilanční setkání vyhlašovatelů a poroty v rámci zahájení 18. ročníku naší prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského…

19. 2. 2024
Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu

Děkujeme ministrovi průmyslu a obchodu za udělenou záštitu nad 18. ročníkem naší soutěže Stavba MSK 2023. Ministerstvo průmyslu a obchodu

13. 2. 2024
Záštita hejtmana Moravskoslezského kraje

Děkujeme hejtmanovi Moravskoslezského kraje za udělenou záštitu nad 18. ročníkem naší soutěže.

26. 1. 2024