Záštita hejtmana MS kraje

31. 5. 2018

únor 2018

Také letos převzal záštitu nad soutěží hejtman Moravskoslezského kraje.