Vyhlášení výsledků IX. ročníku soutěže Stavba MSK

7. 7. 2015 Aktuality

V sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě byly 16. června 2015 slavnostně vyhlášeny výsledky IX. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

V zaplněném sále Janáčkovy konzervatoře mohli přítomní sledovat udílení cen ve čtyřech kategoriích a další speciální ceny, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta byla udělena absolventům za nejlepší diplomové práce a disertační práce. Váženými hosty slavnostního galavečera byli mimo jiných náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivan Strachoň a náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu pro sektor stavebnictví Ing. Jiří Koliba.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti-novostavby, víceúčelová hala WERK ARENA v Třinci. „Jedná se o velmi sofistikovanou multifunkční stavbu jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska vnitřního prostoru. Ten je pojednán velkoryse a zároveň funkčně na vysoké estetické úrovni,“ řekl na adresu vítěze jeden z porotců Ing. arch. Boris Petrov. Projektantem této vítězné stavby je společnost BfB studio, zhotovitelem společnost Syner a investorem občanské sdružení HC Oceláři Třinec.

I v dalších kategoriích odborná porota hodnotila nejen architektonické pojetí staveb, ale také jejich přínos pro rozvoj měst a obcí či modernizaci nejrůznějších lokalit. Toto je příklad vítěze kategorie Stavby občanské vybavenosti-rekonstrukce. Na rekonstrukci hotelu POKROK na objekt HOTEL BAUER v Bílé si porota nejvíce cenila důsledného a zároveň tvůrčího přístupu k znovuoživení staršího objektu včetně rozšíření o atraktivní služby.

Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rodinný dům ve Frýdlantu nad Ostravicí (kategorie Rodinné domy) a regenerace sídliště Ostrava – FIFEJDY I – sídliště, kde to žije (kategorie Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství). Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty. Získalaji Plesenská Kafrárna, která se stala novým středobodem pro městský obvod Plesná, kde se lidi nyní začínají sdružovat a vzájemně poznávat při posezení u kávy nebo při častých kulturních a společenských akcích. Porota dále mimořádně udělila speciální cenu za rekonstrukci kulturní památky. Tuto cenu si odnesli zástupci Nové Karoliny Ostrava – Trojhalí. „Podle návrhu architekta Josefa Pleskota se menší hala – Ústředna – změnila v kryté sportoviště, zatímco větší hala – Dvojhalí – se proměnila v multifunkční kryté náměstí.  Obě haly jsou propojeny v podzemí, což dále zvýšilo variabilnost jejich využití a poskytlo potřebné technické zázemí,“ zhodnotil stavbujeden z porotců, Ing. Jaroslav Habrnal.

Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva na Pavilon evoluce v ZOO Ostrava z dílny společnosti Bystroň Group. SpeciálníCena laické veřejnosti byla udělena novostavbě Kliniky ambulantního lékařství GYNET. Také letos vyhlašovatelé připravili ocenění výrazné osobnosti, která se podílela na rozvoji Moravskoslezského kraje. Oceněním Osobnost ve stavebnictví pro rok 2014 se může pyšnit Ing. arch. Vlastimil Bichler.

 

Novinka pro přihlašovatele

Uzávěrka termínu přihlášek do 17. ročníku naší soutěže je 15. března 2023. Novinkou pro přihlašovatele staveb je doporučení, aby svou…

27. 1. 2023
První setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku soutěže

Dne 20. 1. proběhlo první setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku naší prestižní soutěže.

20. 1. 2023
Tisková zpráva k zahájení 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022

17. ročník prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022 je zahájen. Na odkaze uvedeném níže najdete tiskovou zprávu k zahájení letošního…

18. 1. 2023
Šťastný Nový rok

Přejeme Vám úspěšný a šťastný nový rok 2023!

1. 1. 2023