VIII. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje vyhrál CONCEPT HOUSE

12. 6. 2014 Aktuality

V zaplněném sále Janáčkovy konzervatoře mohli přítomní sledovat udílení cen ve čtyřech kategoriích a další speciální ceny, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta byla udělena absolventům za nejlepší bakalářské a diplomové práce. Váženými hosty slavnostního galavečera byli mimo jiných náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivan Strachoň, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu pro sektor stavebnictví Ing. Jiří Koliba a v neposlední řadě také náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Petr Smrček.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti-novostavby. CONCEPT HOUSE, polyfunkční dům, Ostrava-Poruba představuje ojedinělý příklad kvalitního urbanistického přístupu k stavění v současném městě. „Tato novostavba je integrována do stávající kompozice uliční zástavby a inteligentně podporuje živé městské prostředí vhodným měřítkem, tvarem a soudobým architektonickým jazykem,“ řekl na adresu vítěze jeden z porotců Ing. arch. Igor Saktor. Projektantem této vítězné stavby je společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, zhotovitelem společnost OWLET GASTRO a investorem společnost CONCEPT HOUSE. Cenu si na podiu převzal jednatel společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ Ing. arch. David Kotek.

I v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.

Toto je příklad vítěze kategorie Stavby občanské vybavenosti-rekonstrukce. „Stavební úpravy objektu GONG jsou citlivou rekonstrukcí prvorepublikové stavby, kdy střídmá architektura plynule přechází do vnitřních prostor, které jsou rovněž koncipovány jako čisté a jednoduché, zároveň však elegantní a kultivované“, poznamenal k projektu předseda poroty Ing. Milan Balabán.

Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rodinné domy Ropice (kategorie Stavby pro bydlení), Injektáž prachového uhlí do vysoké pece č. 4 a 6 (kategorie Průmyslové stavby) a VIA LYŽBICE, což je soubor staveb od železniční zastávky Třinec, podjezd pod železniční tratí, až po náměstí TGM v Třinci (kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby).

Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty. Získala ji Mateřská škola v Krásném Poli, která důsledně zdůrazňuje hodnotu kvalitního architektonického a výtvarného prostředí pro pobyt dětí a přináší tak velký vklad pro výchovný proces. Investice této stavbě poskytlo Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole, na projektu se podílely společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ a HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, zhotovitelem stavby je společnost VS – Invest.

Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Novostavby pavilonů ITT, IET a AS v areálu VŠB-TU Ostrava. Ocenění si za zhotovitele odnesla akciová společnost HOCHTIEF CZ, projektantem je společnost Architektonická kancelář ARKOS a investorem je VŠB-TU Ostrava. Speciální Cena laické veřejnosti byla udělena projektu Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – II. etapa z dílny společnosti IMOS Brno. Držitel tohoto ocenění vzešel z internetového hlasování a veřejnost touto formou ukázala, jak zdařilou formou byl vyřešen mnoho let kritizovaný prostor u frekventovaného dopravního uzlu.

Zcela mimořádným oceněním byla Cena za kultivaci veřejného prostoru. Získala ji Revitalizace veřejného prostranství pro IPRM Kopřivnice JIH, kdy realizační společnost SWIETELSKY stavební ukázala kvalitní zpracování všech detailů dle projektu společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc. Investorem projektu je samotné Město Kopřivnice. Využitelnost veřejných prostranství v obcích je velké téma a výzva pro občany i politiky. Kopřivnický příklad je cennou revitalizací volných ploch obytného okrsku zejména z hlediska propojení funkcí sportovních, volnočasových a pobytových pro školská zařízení i veřejnost.

Letos vyhlašovatelé připravili také oceňování výrazných osobností, které se podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním Osobnost ve stavebnictví pro rok 2013 se může pyšnit Ing. Jan Urbiš.

Video z galavečera 17. ročníku soutěže

Rekapitulační video z galavečera 17. ročníku soutěže Stavba MSK. Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=_VCv-FcabNA

16. 10. 2023
Česká televize – Události v regionech

Navazující příspěvek k právě ukončenému 17. ročníku naší soutěže. Česká televize – Události v regionech Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/…/4232311000…/cast/1001369/ Česká televize

9. 10. 2023
Reportáž v pořadu „Dobré ráno“, Česká televize – Televizní studio Ostrava

Bilance 17. ročníku soutěže v pořadu „Dobré ráno“. Česká televize Ostrava 1. vstup: https://www.ceskatelevize.cz/…/4232361000…/cast/1001666/ 2. vstup: https://www.ceskatelevize.cz/…/4232361000…/cast/1001676/

4. 10. 2023
Tisková zpráva – výsledky 17. ročníku soutěže

Na odkaze uvedeném níže naleznete tiskovou zprávu s výsledky 17. ročníku soutěže Stavba MSK 2022. Výsledky 17. ročníku soutěže

27. 9. 2023