TISKOVÁ ZPRÁVA K 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE STAVBA MSK 2020 Copy

26. 1. 2022

STAVBOU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JE MUZEUM TĚŠÍNSKA, ZÍSKALO CENU GRAND PRIX

Prestižní soutěž Stavba Moravskoslezského kraje už popatnácté ocenila nej stavby z regionu. V několika kategoriích upozornila na skvělé projekty, ocenila také výjimečné osobnosti z oblasti stavitelství a architektury. Hlavní cenu Grand Prix odborná porota udělila Muzeu Těšínska, za rekonstrukci výstavní budovy a novou expozici. Slavnostní oceňování se konalo ve čtvrtek 22. 10. pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„V letošním ročníku bylo nominováno přes padesát zajímavých a výrazných staveb. A to i přes následky, které měla na ekonomiku i stavitelství pandemie koronaviru. Velmi mě těší, že o ocenění bojovalo jedenáct projektů, které financoval Moravskoslezský kraj. Je tak jasně vidět, že o krajský majetek pečujeme, investujeme do něj a pokračujeme tak v proměně celého regionu. O to více mám radost, že právě naše stavba získala nejvyšší ocenění Grand Prix. Muzeum Těšínska na rekonstrukci své výstavní budovy čekalo dlouhých dvacet let. Až před třemi lety se podařilo dořešit majetkoprávní spory, ale také získat významné prostředky z evropských zdrojů. V Českém Těšíně teď máme nádherné muzeum, které si ocenění rozhodně zaslouží. Určitě všechny zvu k jeho návštěvě,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje každoročně vyhlašují Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů pobočky Ostrava a Moravskoslezský kraj. „Jsme velmi poctěni, že Svaz podnikatelů ve stavebnictví mohl být u zrodu této významné soutěže. Za uplynulých 15 let porotci navštívili více než 560 staveb, které byly přihlášeny do naší soutěže. Ocenili jsme dokončené stavby, které zcela zásadně a zajisté pozitivně ovlivnily Moravskoslezský kraj,” zmínil technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Pavel Ševčík.

Hlavním cílem soutěže je prezentace i propagace kvalitních projektů, staveb a jejich tvůrců, a také seznámení laické i odborné veřejnosti se současnou úrovní stavitelství a architektury v Moravskoslezském kraji.

„Mezi hlavní priority Obce architektů patří podpora kvalitní architektury, ať už se jedná o individuální stavbu, veřejný prostor nebo v širším kontextu o město. Tato podpora v případě Stavby Moravskoslezského kraje představuje snahu, aby byly na regionální úrovni oceněny architektonicky zdařilé, funkční a pro veřejnost přitažlivé stavby. Stávají se totiž odrazovým můstkem pro rozvoj regionu, jsou kultivací vkusu a vzorem pro následování,” sdělil předseda Obce architektů Ostrava Ing. arch. Martin Chválek.

 

Mezi vyhlašovateli soutěže je i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). „Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje vstoupila do jubilejního 15. ročníku. Vstoupila do něj s padesáti třemi přihlášenými stavbami, což je dosud historicky nejvíce. Je vidět, že si soutěž získala prestižní pozici mezi zhotoviteli staveb,” řekl předseda Ostravské oblasti ČKAIT Ing. Svatopluk Bijok.

 

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – NOVOSTAVBY

HLAVNÍ CENA:
Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Přístavba Karvinské hornické nemocnice
Přístavba Léčebného domu Storch, Čeladná

 

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – REKONSTRUKCE

HLAVNÍ CENA:
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Přestavba bývalých jeslí na jazykovou školu a nakladatelství, Opava-Kateřinky
Radegastův Šenk, Nošovice
Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum Fulnek

 

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

HLAVNÍ CENA:
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Revitalizace parku u Biskupství, Ostrava-Přívoz

 

KATEGORIE BYTOVÉ DOMY

HLAVNÍ CENA:
Bytový dům Střelniční, Ostrava


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Rekonstrukce objektu Husova 7, Ostrava
Penziony Smrk a Skalka společnosti Ráj Beskyd v Čeladné

 

KATEGORIE RODINNÉ DOMY

HLAVNÍ CENA:
Rodinný dům v Šilheřovicích


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Atriový rodinný dům v Hukvaldech

 

KATEGORIE PRŮMYSLOVÉ STAVBY

HLAVNÍ CENA:
Sídlo společnosti POLNA corp. s.r.o. Třinec


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Nové VaV centrum společnosti Ingeteam a.s.

 

KATEGORIE DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

HLAVNÍ CENA:
Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Rybí – likvidace odpadních vod

 

KATEGORIE STAVBY REALIZOVANÉ MIMO ÚZEMÍ MSK

HLAVNÍ CENA:
Smetanova obchodní galerie a městské podzemní garáže, Vsetín


ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Café Re:public na Petříně, Praha

 

SPECIÁLNÍ CENY:

GRAND PRIX:
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea v Českém Těšíně


CENA DĚKANA VŠB - STAVEBNÍ FAKULTY:

Děkan fakulty stavební Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Radim Čajka, CSc. udělil tři ceny pro:

Ing. Pavla Dobeše, Ing. arch. Ivonu Dlábikovou, Ing. Davida Máchu, a to za aktivní odbornou, výzkumnou a publikační činnost.

 

CENA LAICKÉ VEŘEJNOSTI:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka


CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR:

Depozitář Slovenská Strela Kopřivnice


CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE:

Památník Josefa Kaluse – přístavba a stavební úpravy Čeladná


CENA POROTY:

Předprostor NKP „Noční přechod“ v obci Morávka


ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ SPS:

Voliéra kondora královského, ZOO Ostrava


OSOBNOST STAVEBNICTVÍ:

Ing. Josef Barták


404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.16.0