PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA PAVILONU VODNÍHO PTACTVA NA PAVILON EVOLUCE V ZOO OSTRAVA

30. 5. 2018