Představení posledního „Vyhlašovatele“ soutěže „Stavba MSK“

8. 2. 2019

MSK – Moravskoslezský kraj

Posledního Vyhlašovatele této soutěže určitě nemusím představovat.

Představíme pár zajímavostí, které nemáme někdy čas, ani potřebu zjišťovat, ale stojí za připomenutí.

Například, víte, že počet obyvatel v Moravskoslezském kraji je cca 1,27 miliónů a bohužel podle odhadů Českého statistického úřadu počet obyvatel každým rokem ubývá.

Kraj se skládá z celkem 6 okresů a území 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 300 obcí, z toho 5 statutárních měst, 35 měst a 3 městyse. Zaujímá rozlohu 5 427 km².
Dost statistiky, i když pro osvěžení neuškodí. Krajský úřad jako instituce se stará především o občanské záležitosti, živnostenské podnikání, zdravotnictví, školství, dopravou, dotacemi, kulturní a památkovou péčí atd. Těchto oborů je mnoho a jsou podrobně představeni v Katalogu služeb na stránkách Moravskoslezského kraje.

Jsme poctěni, že i MSK je součástí soutěže „Stavba MSK“ a že nad touto akcí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje – prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Pokud se opravdu chcete dozvědět informace, které jsou nejen zajímavé, ale především i užitečné, poučné, udělejte si čas na www.msk.cz a nebudete litovat.

 

SÍDLO :

MSK – Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.16.0