Představení posledního „Vyhlašovatele“ soutěže „Stavba MSK“

8. 2. 2019 Aktuality

MSK – Moravskoslezský kraj

Posledního Vyhlašovatele této soutěže určitě nemusím představovat.

Představíme pár zajímavostí, které nemáme někdy čas, ani potřebu zjišťovat, ale stojí za připomenutí.

Například, víte, že počet obyvatel v Moravskoslezském kraji je cca 1,27 miliónů a bohužel podle odhadů Českého statistického úřadu počet obyvatel každým rokem ubývá.

Kraj se skládá z celkem 6 okresů a území 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 300 obcí, z toho 5 statutárních měst, 35 měst a 3 městyse. Zaujímá rozlohu 5 427 km².
Dost statistiky, i když pro osvěžení neuškodí. Krajský úřad jako instituce se stará především o občanské záležitosti, živnostenské podnikání, zdravotnictví, školství, dopravou, dotacemi, kulturní a památkovou péčí atd. Těchto oborů je mnoho a jsou podrobně představeni v Katalogu služeb na stránkách Moravskoslezského kraje.

Jsme poctěni, že i MSK je součástí soutěže „Stavba MSK“ a že nad touto akcí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje – prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Pokud se opravdu chcete dozvědět informace, které jsou nejen zajímavé, ale především i užitečné, poučné, udělejte si čas na www.msk.cz a nebudete litovat.

 

SÍDLO :

MSK – Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Novinka pro přihlašovatele

Uzávěrka termínu přihlášek do 17. ročníku naší soutěže je 15. března 2023. Novinkou pro přihlašovatele staveb je doporučení, aby svou…

27. 1. 2023
První setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku soutěže

Dne 20. 1. proběhlo první setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku naší prestižní soutěže.

20. 1. 2023
Tisková zpráva k zahájení 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022

17. ročník prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022 je zahájen. Na odkaze uvedeném níže najdete tiskovou zprávu k zahájení letošního…

18. 1. 2023
Šťastný Nový rok

Přejeme Vám úspěšný a šťastný nový rok 2023!

1. 1. 2023