OPRAVA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY – TĚŽNÍ BUDOVY S TĚŽNÍ VĚŽÍ VĚTRNÍ JÁMY ALEXANDER Č.2 V OSTRAVĚ-KUNČIČKÁCH

15. 6. 2018
1