Ministerstvo průmyslu a obchodu

27. 8. 2020 Aktuality

Jsme velmi potěšeni, že kromě záštity Ministerstva průmyslu a obchodu, jsme také získali jejich oficiální partnerství k letošnímu 14. ročníku soutěže.

Co zajímavého řekl ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, Ing. Petr Serafín nejen o našem stavebnictví, ale i o této prestižní soutěži, posuďte sami:

Stavebnictví patří ve světě i v Evropě z hlediska svého národohospodářského významu mezi hlavní rozvojové pilíře. Stejně je tomu i v České republice, kde v současné době vytváří kolem 8 % hrubé přidané hodnoty a zaměstnává kolem 9 % osob pracujících v civilním sektoru.

V dnešní uspěchané době, zahlcené velkým množstvím informací nejrůznějšího obsahu, je stále těžší získat spolehlivé a rychle dostupné poznatky. Tradičním a spolehlivým zdrojem informací o stavbách a subjektech, které se podílely na jejich výstavbě, je soutěž o titul STAVBA ROKU, jejímž jedním z vypisovatelů je s cílem porovnat konkurenceschopnost subjektů, které se podílí na výstavbě jednotlivých staveb, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Protože jsme si vědomi toho, že řada z těchto subjektů je činná pouze, nebo převážně na krajské úrovni, podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu krajské přehlídky staveb, včetně soutěže „Stavba roku Moravskoslezského kraje 2019“.

Všichni, kdo se podíleli na přípravě a provádění oceněných staveb prokázali vysokou míra odborných znalostí, a především odpovědnosti. Oceněné stavby tak vykazují vysokou kvalitu návrhů staveb, včetně jejich vhodného začlenění do daného prostředí a vysokou jakost stavebních prací s odpovídajícím použitím stavebních výrobků a materiálů.

Děkuji proto jak organizátorům soutěže, tak architektům, projektantům, dodavatelům a investorům, kteří se podíleli na oceněných stavbách, za dobře odvedenou práci“.

Vážíme si účasti MPO a těšíme se do budoucna na další případnou spolupráci. Děkujeme.

 

 

 

Novinka pro přihlašovatele

Uzávěrka termínu přihlášek do 17. ročníku naší soutěže je 15. března 2023. Novinkou pro přihlašovatele staveb je doporučení, aby svou…

27. 1. 2023
První setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku soutěže

Dne 20. 1. proběhlo první setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku naší prestižní soutěže.

20. 1. 2023
Tisková zpráva k zahájení 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022

17. ročník prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022 je zahájen. Na odkaze uvedeném níže najdete tiskovou zprávu k zahájení letošního…

18. 1. 2023
Šťastný Nový rok

Přejeme Vám úspěšný a šťastný nový rok 2023!

1. 1. 2023