Máme dalšího nového partnera

5. 3. 2020

BŘEZEN 2020 – „Odborný partner„, tak můžeme představit našeho nového partnera VŠB – TU, kterému děkujeme, že bude součástí této prestižní soutěže.

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB – TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB–TUO.

Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl Moravskoslezského kraje, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta stavební poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby apod.).

Uplatnění absolventů je všestranné, například jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací apod. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Tak to je jen část toho, co se můžete dozvědět, ale na stránách www.vsb.cz  získáte daleko víc zajímavých informací.

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.16.0