2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA OU A CENTRUM INTERDISCIPLINÁRNÍCH MEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ OSTRAVA

10. 5. 2018