JUBILEJNÍ X. ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OVLÁDLA BOLT TOWER

31. 5. 2018 Aktuality

červen 2016

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly 15. června 2016 slavnostně vyhlášeny výsledky X. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

V letošním roce se v soutěži utkal rekordní počet přihlášených staveb, celkem jednapadesát soutěžících v pěti kategoriích. V zaplněných prostorách Kompresorovny mohli přítomní sledovat udílení cen nejen v pěti základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována absolventům za nejlepší bakalářské a diplomové práce.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti novostavby – BOLT TOWER, Nástavba vysoké pece č. 1. „Dolní oblast Vítkovic se může díky této stavbě těšit dalšímu trumfu v podobě zdařilé konverze, která je svým charakterem jedinečná mezi podobnými projekty. Myšlenka zcela nové hmoty, která využívá vysokou pec jako platformu, je velmi odvážná. Konstrukční řešení vycházející z architektonického záměru autora dokazuje výborné zvládnutí řemesla ve všech fázích projektu i realizace,“ řekl na adresu vítězné stavby jeden z porotců, Ing. arch. Petr Lukaštík. Projektantem této vítězné stavby je Josef Pleskot, AP ATELIER, zhotovitelem INGSTEEL, spol. s.r.o. a investorem Dolní oblast Vítkovice, z.s.p.o. Cenu si na podiu převzal Ing. Petr Koudela, výkonný ředitel Dolních Vítkovic, Ing, Tomáš Jasek, specialista investiční výstavby a Ing. Jiří Michálek, Ph.D., předseda představenstva Dolních Vítkovic.

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.

Toto je příklad vítěze kategorie Bytové domy. „Největším přínosem je urbanistické řešení stavby Polyfunkční dům Bystřice, které definuje menší veřejné prostranství v návaznosti na parter domu. Zároveň vytváří zárodek organizované struktury centra obce v jinak indiferentní a chaotické zástavbě. Pro obec je výzvou, aby nepromarnila šanci podpory podobně uvědoměle kvalitní výstavby v centrální části Bystřice tak, aby dosáhla vyšší úrovně kvality veřejného prostoru obce,“ poznamenal k projektu předseda poroty Ing. Milan Balabán.

Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích (kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce), Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře (kategorie Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství), Rodinný dům U Pevnůstky v Opavě – Jaktaři (kategorie Rodinné domy), Hala s administrativní částí firmy ROPER Engineering (kategorie Průmyslové stavby), Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů (kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby)

Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty, získaloji Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – Etapa I.. Na této soutěžní stavbě si porota cenila zejména citlivé rekonstrukce kulturní památky.

Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Archeopark Chotěbuz – 2. část. Ocenění si za zhotovitele odnesla společnost NOSTA, projektanty jsou Atelier 38 s.r.o. a TECHNICO Opava, s.r.o., investorem Moravskoslezský kraj. SpeciálníCena laické veřejnosti byla udělena projektu z kategorie Průmyslové stavby – Rozšíření závodu Opavia Opava. „Archeopark je v našem regionu známou turistickou atrakcí a díky architektonicky zajímavě pojaté budově s moderním designem zpestří nabídku turistických zajímavostí  v Moravskoslezském kraji. Ve vstupní budově jsou nové archeologické a přírodovědné expozice, multifunkční sál a další potřebné zázemí. Zároveň vznikla i několik desítek metrů dlouhá lávka v korunách stromů, která budovu spojuje s tzv. akropolí, věrnou replikou původního slovanského hradiska, které v těchto místech dříve stávalo. Vybudování vstupního objektu s prostorem pro další expozice, rozšíření expozice v akropoli hradiště, zajištění bezbariérového vstupu do Archeoparku a chybějícího sociálního zázemí stálo téměř 47,5 milionu korun. Na financování se kromě krajského rozpočtu podstatnou měrou podílely i evropské finanční zdroje,“řekl Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Letos vyhlašovatelé připravili také oceňování výrazných osobností, které se podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním Osobnost ve stavebnictví pro rok 2015 se může pyšnit Ing. Josef Urban.

Novinka pro přihlašovatele

Uzávěrka termínu přihlášek do 17. ročníku naší soutěže je 15. března 2023. Novinkou pro přihlašovatele staveb je doporučení, aby svou…

27. 1. 2023
První setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku soutěže

Dne 20. 1. proběhlo první setkání vyhlašovatelů nad zahájením 17. ročníku naší prestižní soutěže.

20. 1. 2023
Tisková zpráva k zahájení 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022

17. ročník prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022 je zahájen. Na odkaze uvedeném níže najdete tiskovou zprávu k zahájení letošního…

18. 1. 2023
Šťastný Nový rok

Přejeme Vám úspěšný a šťastný nový rok 2023!

1. 1. 2023