Cena odborné poroty za urbanismus – Bytový dům Ostravská brána

30. 5. 2018