Cena odborné poroty za přínos a propojení s vědou a výzkumem – VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÉHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU O. S. – ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM

30. 5. 2018