Cena děkana za diplomovou práci

13. 6. 2019

Ing. Marek Johanides – za diplomovou práci a vědeckou činnost v NMgr. studiu: Numerická analýza dřevěného rámového spoje s kovovými spojovacími prostředky.

Ing. Michal Faltejsek – za úspěchy v doktorském studiu při zpracování práce: Tvorba 3D modelů měst a výpočty šíření znečištění v zástavbě (multioborová práce, publikace s IF).

Ing. Zdeňka Neuwirthová – za úspěchy v doktorském studiu při zpracování práce: Analýza betonových konstrukcí pomocí superpočítače a HPC (zejména získání grantu pro řešení na superpočítači).

1