Cena děkana stavební fakulty za pečlivě zpracovanou diplomovou práci

30. 5. 2018

Ocenění za pečlivě zpracovanou diplomovou práci získala slečna Ing. Veronika Lecháková na téma „LÁVKA PRO PĚŠÍ“