2009-dekan

Ocenění za pečlivě zpracovanou bakalářskou práci

30. 5. 2018

získal Jiří Koutný na téma „Využití nových stavebních materiálů pro zateplování fasád” a rovněž za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži firmy Cembrit a.s.

Více

Ocenění za mimořádně pečlivě vypracovanou bakalářskou práci ze specializace Technického zařízení budov v oblasti úspor energie staveb pro bydlení

30. 5. 2018

získal Lukáš Kolúch.

Více

Ocenění za nadprůměrné řešení dvousemestrální práce v předmětu Ateliérová tvorba III. a IV.

30. 5. 2018

Student 3. ročníku bakalářského studijního oboru Architektura a stavitelství Petr Doležal, téma: „Urbanisticko architektonická studie centrálního prostoru města Opavy”

Více

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší diplomovou práci

30. 5. 2018

Letošní absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství Bc. Martin Náhlovský, téma: „Rehabilitace lokality Poděbradova–Porážková – dostavba městského bloku”

Více