Účastníci výstavby


    Podáním vyplněné přihlášky prohlašuji, že:

  • osoby uvedené v přihlášce jsou uvedeny správně
  • dávám souhlas s podmínkami soutěže
  • souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v dokumentaci soutěže a jejich archivováním pro potřeby soutěže
  • podání přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.


  • Organizátor soutěže nenese odpovědnost za poskytnuté údaje v přihlášce dodané přihlašovatelem.