Vyhodnocení Stavby MSK 2009

Vítězné stavby v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2009

 

Cena GRAND PRIX

Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice

 

I. kategorie – Stavby občanské vybavenosti

Hlavní cena

Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice

Čestné uznání

1. Rekonstrukce městské tržnice, Nový Jičín

2. Rekonstrukce Obecního domu, Opava

Cena za zdařilou rekonstrukci a záchranu kulturní památky

Rekonstrukce objektu pro zřízení dětského domova ve Fulneku

 

II. kategorie – Bytové domy

Čestné uznání

1. Bytový areál Čeladná A III – Farské Lúky

2. Obytný soubor Ostrava-Heřmanice

3. Villa Domy Ostrava, Ostrava-Nová Bělá

 

III. kategorie – Rodinné domy

Hlavní cena

Rodinný dům Kaňovice

Čestné uznání

1. Rodinný dům Jaktař, Opava

2. Rodinný dům na ul. U Zastávky, Opava

Čestné uznání za technické řešení a kvalitu

Rodinný dům „The Bird”, Kunčice pod Ondřejníkem

 

IV. kategorie – Průmyslové stavby

Hlavní cena

Výrobně skladový areál LENA-Hračky, s.r.o.

 

V. kategorie – dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Mimoúrovňové propojení silnice II/468 a prům. zóny v Třinci

Čestné uznání

Rekonstrukce Masarykova náměstí, I.a II. etapa, Nový Jičín

Lávka přes Ostravici ve Frýdku-Místku

 

Cena hejtmana MSK

Pavilon velkých poslucháren FAST, VŠB Ostrava

 

Cena odborné poroty za ekologii

Administrativní budova Nordica Ostrava

 

Cena laické veřejnosti

Rodinný dům Kaňovice

 

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší diplomovou práci:

Letošní absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství Bc. Martin Náhlovský, téma: „Rehabilitace lokality Poděbradova–Porážková – dostavba městského bloku”

 

Ocenění za nadprůměrné řešení dvousemestrální práce v předmětu Ateliérová tvorba III. a IV.

Student 3. ročníku bakalářského studijního oboru Architektura a stavitelství
Petr Doležal, téma: „Urbanisticko architektonická studie centrálního prostoru města Opavy”

 

Ocenění za mimořádně pečlivě vypracovanou bakalářskou práci ze specializace Technického zařízení budov v oblasti úspor energie staveb pro bydlení

získal Lukáš Kolúch.

 

Ocenění za pečlivě zpracovanou bakalářskou práci

získal Jiří Koutný na téma „Využití nových stavebních materiálů pro zateplování fasád” a rovněž za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži firmy Cembrit a.s.