Vyhodnocení Stavby MSK 2010

Vítězné stavby v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010

 

Cena GRAND PRIX

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

 

I. kategorie – Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce

Hlavní cena

Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná

Čestné uznání

1. Rekontrukce Lázní Mor. Ostrava – vnitřní areál

2. FN Ostrava – rekonstrukce radioterapeutické kliniky

 

I. kategorie – Stavby občanské vybavenosti – novostavby

Hlavní cena

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

Čestné uznání

1. Hotel HEIPARK Tošovice

2. Obecní dům v Rohově

 

II. kategorie – Bytové domy

Hlavní cena

Dům s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě

Čestné uznání

1. Viladomy GEMINI Ostrava-Nová Bělá

2. Apartmánový dům LANDEK

 

III. kategorie – Rodinné domy

Hlavní cena

Rodinný dům Brušperk

Čestné uznání

1. Rodinný dům Opava-Kylešovice

2. Rodinný dům Vřesina u Bílovce

 

IV. kategorie – Průmyslové stavby

Hlavní cena

Výroba pevné lékové formy v IVAX Pharmaceuticals – TEVA, Opava-Komárov

Čestné uznání

1. Obchodní a servisní středisko PHOENIX-ZEPPELIN Ostrava-Muglinov

2. IN PARK, podnikatelský areál Ostrava-Vítkovice

 

V. kategorie – dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká I. stavba

 

Čestné uznání

1. Karlova Studánka – průtah silnice II/445 a most ev. č. 445-020

Revitalizace ul. 8. pěšího pluku Frýdek-Místek

 

Cena hejtmana MSK

FN Ostrava – rekonstrukce radioterapeutické kliniky

 

Cena odborné poroty za urbanismus

Bytový dům Ostravská brána

 

Cena odborné poroty za životní prostředí

Revitalizace lesoparku v Třinci

 

Cena laické veřejnosti

Sportovní areál Frýdecká – Český Těšín

 

Cena děkana stavební fakulty za nejlepší bakalářskou práci:

Cenu děkana stavební fakulty za nejlepší bakalářskou práci získal pan Petr Velech za práci s názvem „Studentské bydlení Alexander“.

Cena děkana stavební fakulty za pečlivě vypracovanou bakalářskou práci:

Cenu děkana stavební fakulty za pečlivě vypracovanou bakalářskou práci na téma „Technologický postup výstavby krovu a střešního pláště“ získala slečna Zuzana Metelková.

Cena děkana stavební fakulty za mimořádně pečlivě vypracovanou diplomovou práci:

Ocenění za mimořádně pečlivě vypracovanou diplomovou práci s názvem „Konstrukční řešení inženýrských objektů na silnici II/492 v úseku Zádveřice–Horní Lhota“ získal Ing. Jan Petrů.

Cena děkana stavební fakulty za pečlivě zpracovanou diplomovou práci:

Ocenění za pečlivě zpracovanou diplomovou práci získala slečna Ing. Veronika Lecháková na téma „LÁVKA PRO PĚŠÍ“