Vyhodnocení Stavby MSK 2012

Vítězné stavby v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012

Cena GRAND PRIX

Multifunkční aula Gong

I. kategorie – Stavby občanské vybavenosti – novostavby

Hlavní cena

Nová Karolina Park

Čestné uznání

Budova VŠB – TUO fakulta elektrotechniky a informatiky

I. Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce

Hlavní cena

Multifunkční aula Gong

Čestné uznání

Obchodní a společenské centrum BREDA & WEINSTEIN

Čestné uznání

Kino Centrum

Čestné uznání

Kulturní dům Na Rybníčku

II. kategorie – Bytové domy

Hlavní cena

Rezidence Nová Karolina

 

III. kategorie – Rodinné domy

Hlavní cena

Rodinný dům, Slavkov

Čestné uznání

Rodinný dům, Radvanice

Čestné uznání

Rodinný dům, Karviná


V. kategorie – dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Most na silnici I/67 Skřečoň-Bohumín

Čestné uznání

Sportovní lávka přes řeku Olši

 

Cena hejtmana MSK

Budova VŠB – TUO fakulta elektrotechniky a informatiky


Cena odborné poroty za přínos a propojení s vědou a výzkumem

Výzkumné a inovační centrum Moravskoslezského dřevařského klastru o. s. – Energeticky pasivní dům

 

Cena laické veřejnosti

Obchodní a společenské centrum BREDA & WEINSTEINCena děkana stavební fakulty

Cena děkana za nejlepší diplomovou práci:

Ing. Lenka Kolarčíková za práci s názvem „Proměna území v Ostravě v centrální městskou strukturu (vymezenou ulicemi Střední, Jurečkovou a Poděbradovou)“.

Ocenění za pečlivě zpracovanou diplomovou práci:

Ing. Martin Budina za práci s názvem „Využití proluky na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě“.

Ing. Petr Doležal za práci s názvem „Bydlení v postindustriálním prostoru, Ostrava“.

Ing. Jaroslav Zdvořák za práci s názvem „Komplexní návrh a posouzení dočasného pažení a definitivního ostění pro stavební jámy čerpací stanice veřejné kanalizace obce Baška“

Osobnost stavebnictví:

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.