Aktuality

březen 2018

 

únor 2018

únor 2018

DVANÁCTÝ ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Do 15. března 2018 mohou soutěžící přihlásit svá stavební díla a zúčastnit se tak
12. ročníku soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje. Každoročními vyhlašovateli této akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Již dvanáctým rokem je hlavním cílem soutěže prezentace a propagace projektů a staveb, jakož
i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. „Od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo již 377 staveb.
Z toho 190 staveb si odneslo nějaké ocenění
,“ připomněl zástupce organizátora Luděk Lokaj. Připomeňme si oceněné stavby předchozích ročníků, například loni oceněnou Atletickou halu v Ostravě-Vítkovicích (Hlavní cena v kategorii Novostavby), dále Bolt Tower (Cena Grand Prix 2015), Víceúčelová hala WERK ARENA v Třinci (Cena Grand Prix 2014) nebo Římskokatolický kostel v Ostravě Zábřehu (Cena Grand Prix 2007) a mnoho dalších. Organizátoři spolu s vyhlašovateli a porotou napjatě čekají, jaké stavby se zapojí do 12. ročníku soutěže.

„Přestože v regionu žiji a v oboru pracuji, jsem znova a znova překvapen kolik nových a hodnotných realizací každoročně vzniká. Pokud zdejší investoři mají energii a odhodlání přivést na svět novou stavbu, skládám jim za to hold. A pokud se k tomu navíc přidá skutečná kvalita architektonického či inženýrského díla, zanechají tím po sobě významný odkaz a tvoří historii,“ řekl předseda Obce architektů Ostrava Ing. arch. Martin Chválek.

Architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy mohou přihlášky zasílat
do 15. března 2018 a zapsat tak do soutěže stavby dokončené a zkolaudované v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2016 do konce roku 2017. Hodnotit se bude v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské
a vodohospodářské stavby.

V rámci slavnostního vyhlašování výsledků se nehodnotí pouze stavební díla, ale udělovaná je i cena
s názvem Osobnost stavebnictví MSK. Toto ocenění získá výrazná osobnost, která se nemalou měrou podílí na stavebním rozvoji Moravskoslezského kraje. V loňském roce si toto uznání odnesl Ing. arch. Zdeněk Klos.

 

„Máme za to, že je zapotřebí informovat širokou veřejnost o realizovaných a zajímavých stavbách. Právě proto v tomto období vyhlašujeme  již 12. ročník soutěže Stavba roku MSK. Věříme, že navážeme na úspěšné minulé ročníky a finále soutěže se stane důstojnou oslavou stavebnictví v Moravskoslezském kraji,“ podotkl viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.

Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje.

Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání.
Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX. V loňském roce tuto cenu získala Atletická hala v Ostravě-Vítkovicích. Projektantem a zároveň přihlašovatelem díla je Chválek ateliér s.r.o., zhotovitelem je společnost EKKL a.s.,  a investorem Vítkovice aréna a.s..

Zájemci naleznou podrobnosti o soutěži na stránkách www.stavbamsk.cz.

 

říjen 2017

červen 2017

XI. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládla Atletická hala v Ostravě Vítkovicích

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 15. června 2017 slavnostně vyhlášeny výsledky XI. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů
a Moravskoslezský kraj.

V letošním roce se v soutěži utkalo devětadvacet přihlášených staveb, ve čtyřech kategoriích. Slavnostního galavečera se zúčastnilo přes 300 významných osobností a hostů. V zaplněných prostorách Kompresorovny mohli přítomní sledovat udílení cen nejen ve čtyřech základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována absolventům za nejlepší bakalářské a diplomové práce. 

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti novostavby – Atletická hala v Ostravě Vítkovicích.  „Atletická hala byla uvedena do provozu 4. ledna 2016. Je navržena prioritně pro lehkou atletiku, ale nabízí možnosti využití i pro mnoho jiných sportovních aktivit – badminton, futsal, judo atd. Hala vyhovuje normám Mezinárodní atletické federace IAAF, umožňuje celoroční přípravu a splňuje podmínky pro konání atletických závodů a mezinárodních meetingů v zimní halové sezóně,“ řekl na adresu vítězné stavby předseda poroty, Ing. Milan Balabán. Projektantem této vítězné stavby je CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o., zhotovitelem je EKKL a. s. a investorem Vítkovice aréna a. s. Cenu si na podiu převzali jednatel společnosti CHVÁLEK ATELIÉR pan Ing. arch. Martin Chválek, zástupce společnosti EKKL s. r. o. pan Petr Klár a finanční ředitelka akciové společnosti Vítkovice aréna paní Ing. Jana Buryšová.

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit. 

Toto je příklad vítěze kategorie Průmyslové stavby – Firemní sídlo společnosti Lumius, administrativní budova. „Stavba je rozehranou kompozicí hmot a materiálů, sladěných do dynamického celku. Vstupnímu foyer o výšce dvou podlaží v centrální části stavby dominuje vegetační stěna, skleněné schodiště a přirozené osvětlení okny v pilové střeše, které podtrhuje reprezentativní charakter prostoru. Přes svou mnohost si objekt zachovává díky jednotnému tvarosloví všech částí dojem kompaktního celku. Evidentní je cílená práce autorů se všemi detaily a materiály, která se neomezuje na stavbu samotnou, ale zahrnuje i venkovní plochy včetně parkoviště. Architekturou se tak stavba odlišuje od jiných administrativních budov srovnatelné velikosti. Vhodné použití atypických řešení je důkazem schopnosti autorů zhodnotit důvěru a podporu ze strany investora.“ poznamenal k vítězné stavbě člen poroty Ing. arch. Petr Lukaštík.

Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rekovice na Horečkách, Trojanovice (kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce), Rodinný dům v Malenovicích (kategorie Rodinné domy), Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava a Ostrava (kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby), Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty, získala ji Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže v Opavě. Na této soutěžní stavbě si porota cenila zejména rekonstrukce historického objektu. Pro letošní rok se porota rozhodla udělit také Zvláštní cenu poroty, kterou získal Park zahrad – SZAS v Ostravě.Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava a Ostrava. Ocenění si za zhotovitele odnesly akciové společnosti EUROVIA CS, Skanska a Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby. Projektantem je SHB, akciová společnost, Stránský, Hustý a partneři, s. r. o. a investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Cenu laické veřejnosti získala na základě hlasování veřejnosti stavba z kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce – Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, městský stadion v Karviné - Ráji.

Byla udělena také Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby - Tréninková hokejová hala - mini WERK aréna.

Vyhlašovatelé každoročně oceňují i významnou osobnost stavebnictví, které se svou odborností výrazně podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje. Letos toto ocenění „Osobnost ve stavebnictví“ získal pan Ing. Zdeněk Klos. 

V rámci slavnostního galavečera proběhl i křest speciální publikace „10 let soutěže Stavba Moravskoslezského kraje“, která mapuje deset uplynulých ročníků této prestižní soutěže. 

červen 2017

  

  

  

  

 

červen 2017

červen 2017

Nad 11. ročníkem naší soutěže převzal záštitu nejen hejtman Ivo Vondrák, ale také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Děkujeme a těšíme se na slavnostní galavečer, který se kvapem blíží.

 

květen 2017

Vyhlášení výsledků bude součástí Galavečera, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 18:30 v Kompresorovně v areálu Landek Parku v
Ostravě Petřkovicích.

 

Minulý týden porota absolvovala poslední prohlídky soutěžních staveb. Nebylo lehké stavby ohodnotit, protože nešlo jen o samotný design stavby, ale také o použité materiály, funkčnost či zasazení do krajiny. Tento týden porotce čeká  nelehký úkol a to vyhodnotit stavby a určit vítěze soutěže.

duben 2017

Také letos převzal záštitu nad soutěží hejtman Moravskoslezského kraje.

březen 2017

Přihlášky uzavřeny. Vyhlašovatelé se sešli nad aktuálním seznamem - v letošním roce se v soutěži představí krásných 29 staveb ve čtyřech kategoriích: stavby občanské vybavenosti, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

leden 2017

prosinec 2016

září 2016 

Minulý týden proběhlo setkání vyhlašovatelů a porotců soutěže. Na programu bylo nejen bilancování uplynulého ročníku, ale také příprava ročníku následujícího.

červen 2016 

Galavečer X. ročník souteže Stavba MSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen 2016

Jubilejní X. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládla BOLT TOWER

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly 15. června 2016 slavnostně vyhlášeny výsledky X. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

V letošním roce se v soutěži utkal rekordní počet přihlášených staveb, celkem jednapadesát soutěžících v pěti kategoriích. V zaplněných prostorách Kompresorovny mohli přítomní sledovat udílení cen nejen v pěti základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována absolventům za nejlepší bakalářské a diplomové práce.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti novostavby - BOLT TOWER, Nástavba vysoké pece č. 1. „Dolní oblast Vítkovic se může díky této stavbě těšit dalšímu trumfu v podobě zdařilé konverze, která je svým charakterem jedinečná mezi podobnými projekty. Myšlenka zcela nové hmoty, která využívá vysokou pec jako platformu, je velmi odvážná. Konstrukční řešení vycházející z architektonického záměru autora dokazuje výborné zvládnutí řemesla ve všech fázích projektu i realizace,“ řekl na adresu vítězné stavby jeden z porotců, Ing. arch. Petr Lukaštík. Projektantem této vítězné stavby je Josef Pleskot, AP ATELIER, zhotovitelem INGSTEEL, spol. s.r.o. a investorem Dolní oblast Vítkovice, z.s.p.o. Cenu si na podiu převzal Ing. Petr Koudela, výkonný ředitel Dolních Vítkovic, Ing, Tomáš Jasek, specialista investiční výstavby a Ing. Jiří Michálek, Ph.D., předseda představenstva Dolních Vítkovic.

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.

Toto je příklad vítěze kategorie Bytové domy. „Největším přínosem je urbanistické řešení stavby Polyfunkční dům Bystřice, které definuje menší veřejné prostranství v návaznosti na parter domu. Zároveň vytváří zárodek organizované struktury centra obce v jinak indiferentní a chaotické zástavbě. Pro obec je výzvou, aby nepromarnila šanci podpory podobně uvědoměle kvalitní výstavby v centrální části Bystřice tak, aby dosáhla vyšší úrovně kvality veřejného prostoru obce,“ poznamenal k projektu předseda poroty Ing. Milan Balabán.

Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích (kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce), Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře (kategorie Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství), Rodinný dům U Pevnůstky v Opavě - Jaktaři (kategorie Rodinné domy), Hala s administrativní částí firmy ROPER Engineering (kategorie Průmyslové stavby), Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů (kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby)

Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty, získaloji Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – Etapa I.. Na této soutěžní stavbě si porota cenila zejména citlivé rekonstrukce kulturní památky.

Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Archeopark Chotěbuz – 2. část. Ocenění si za zhotovitele odnesla společnost NOSTA, projektanty jsou Atelier 38 s.r.o. a TECHNICO Opava, s.r.o., investorem Moravskoslezský kraj. SpeciálníCena laické veřejnosti byla udělena projektu z kategorie Průmyslové stavby - Rozšíření závodu Opavia Opava. „Archeopark je v našem regionu známou turistickou atrakcí a díky architektonicky zajímavě pojaté budově s moderním designem zpestří nabídku turistických zajímavostí  v Moravskoslezském kraji. Ve vstupní budově jsou nové archeologické a přírodovědné expozice, multifunkční sál a další potřebné zázemí. Zároveň vznikla i několik desítek metrů dlouhá lávka v korunách stromů, která budovu spojuje s tzv. akropolí, věrnou replikou původního slovanského hradiska, které v těchto místech dříve stávalo. Vybudování vstupního objektu s prostorem pro další expozice, rozšíření expozice v akropoli hradiště, zajištění bezbariérového vstupu do Archeoparku a chybějícího sociálního zázemí stálo téměř 47,5 milionu korun. Na financování se kromě krajského rozpočtu podstatnou měrou podílely i evropské finanční zdroje,řekl Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Letos vyhlašovatelé připravili také oceňování výrazných osobností, které se podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním Osobnost ve stavebnictví pro rok 2015 se může pyšnit Ing. Josef Urban.

 

květen 2016

POROTCI VYBÍRALI STAVBU ROKU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015

V úterý 17.5. čekal naši porotu nezáviděníhodný úkol - určit oceněné letošního jubilejního ročníku. Debata to byla dlouhá, staveb je rekordní počet a neméně z nich je zajímavých. Absolutní vítěz může být ovšem pouze jeden a cen máme také omezený počet :) Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve středu 15.6. v areálu Landek Parku.

  

květen 2016

AKTUÁLNÍ PANELY K HLASOVÁNÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI

Aktuální panely k hlasování laické veřejnosti již stojí na vybraných místech Moravskoslezského kraje. Hlasovat v soutěži o Stavbu Moravskoslezského kraje roku 2015 může zde.

duben 2016

POROTCI SE SEZNÁMILI SE STAVBAMI LETOŠNÍHO ROČNÍKU

1. dubna se sešla kompletní 11ti členná porota k prvnímu hodnocení přihlášených staveb. V letošním ročníku se utkají zajímavá stavební díla, která jsou ojedinělá ve svém designu či zaměření. V průběhu zasedání si porota již zvolila termíny návštěv staveb, kde si jednotliví porotci mohou soutěžní díla takzvaně "ohmatat". Tyto prohlídky jsou naplánovány na květen (3., 4. a 10.5.). Všichni přihlašovatelé budou zavčas o konkrétním termínu návštěvy informováni.

 

 

březen 2016

Děkujeme POLAR TV za pozvání a možnost šířit tak informace o naší soutěži. Pořad Host dne s panem Ing. Svatoplukem Bijokem ke shlédnutí ZDE (odkaz http://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-16-03-2016-17-13)

březen 2016

Po uzávěrce přihlášek soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2015 mohou vyhlašovatelé a organizátoři soutěže s hrdostí potvrdit, že jubilejní 10. ročník bude výjimečný. A to jak do počtu přihlášených staveb, tak i v souvislosti s členitostí staveb v jednotlivých vyhlášených kategoriích. Evidujeme rekordních 52 přihlášek. Nyní je kontrolujeme a připravujeme podklady pro porotce. 

 

leden 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA

úterý, 26. ledna 2016

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Do 15. března 2016 mohou soutěžící přihlásit svá stavební díla a zúčastnit se tak jubilejního 10. ročníku soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje. Každoročními vyhlašovateli této akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Již desátým rokem je hlavním cílem soutěže prezentace a propagace projektů a staveb, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. „Od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo již 297 staveb. Z toho 147 staveb si odneslo nějaké ocenění,“ připomněl zástupce organizátora Luděk Lokaj. Hlavní cenou GRAND PRIX se může pyšnit osm společností, které pracují ve sféře stavebnictví a svou činnost realizují na území našeho kraje.  Namátkou si připomeňme oceněné stavby předchozích ročníků, například Multifunkční aula Gong (Cena Grand Prix 2012), Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (Cena Grand Prix 2010), tunel Klimkovice (Cena Grand Prix 2008) nebo Římskokatolický kostel v Ostravě Zábřehu (Cena Grand Prix 2007) a mnoho dalších. Organizátoři spolu s vyhlašovateli a porotou napjatě čekají, jaké stavby se objeví při letošním vyhlašování výsledků 10. ročníku.

 „Přestože v regionu žiji a v oboru pracuji, jsem znova a znova překvapen kolik nových a hodnotných realizací každoročně vzniká. Pokud zdejší investoři mají energii a odhodlání přivést na svět novou stavbu, skládám jim za to hold. A pokud se k tomu navíc přidá skutečná kvalita architektonického či inženýrského díla, zanechají tím po sobě významný odkaz a tvoří historii,“ řekl předseda Obce architektů Ostrava Ing. arch. Martin Chválek.

Architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy mohou přihlášky zasílat do 15. března 2016 a zapsat tak do soutěže stavby dokončené a zkolaudované v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2014 do konce roku 2015. Hodnotit se bude v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

„České stavebnictví po letech dlouhého půstu zaznamenává  již druhým rokem mírný růst. Přes jistá rizika, způsobená zejména nevstřícnou stavební legislativou, věříme, že i v letošním roce bude stavebnictví v tomto trendu pokračovat. Máme za to, že je zapotřebí informovat širokou veřejnost o realizovaných a zajímavých stavbách. Právě proto v tomto období vyhlašujeme  již 10. ročník soutěže Stavba roku MSK. Věříme, že navážeme na úspěšné minulé ročníky a finále soutěže se stane důstojnou oslavou stavebnictví v Moravskoslezském kraji,“ podotkl viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.

V rámci slavnostního vyhlašování výsledků se nehodnotí pouze stavební díla, ale udělovaná je i cena s názvem Osobnost stavebnictví MSK. Toto ocenění získá výrazná osobnost, která se nemalou měrou podílí na stavebním rozvoji Moravskoslezského kraje. V loňském roce si toto uznání odnesl Ing. arch. Vlastimil Bichler, který pracoval na Útvaru hlavního architekta města Ostravy v pozici hlavního architekta města.

Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje.

„Stavebnictví je nedílně spjato s prosperitou společnosti.  Mám na mysli nejen prosperitu ekonomickou, ale také kulturní a společenskou. Růst stavebnictví, který v současné době nastává, je tedy dobrým signálem pro společnost, ve které žijeme. Doufám, že tento růst bude dlouhodobějšího charakteru a budeme moci i v dalších ročnících veřejnosti ukázat účelné a krásné stavby, které budou odrážet právě onu rostoucí prosperitu v širším slova smyslu,“ uvedl Ing. Svatopluk Bijok, předseda výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX. V loňském roce se pyšní touto cenou víceúčelová WERK ARENA Třinec, zhotovitelem díla je společnost SYNER, s.r.o. a projektantem BfB STUDIO, s.r.o.

„Věřím, že se do letošního jubilejního desátého ročníku soutěže přihlásí rekordní počet zajímavých staveb a že budeme mít možnost poděkovat stavitelům, architektům i projektantům, jejichž výrazné stavby přispívají k vytváření obrazu našeho kraje. Osobně mám tip, kdo by si letos mohl odnést cenu GRAND PRIX i titul Osobnost stavebnictví MSK. Jsem zvědavý, jestli se moji favorité do soutěže přihlásí,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Zájemci o účast se podrobnosti o soutěži dozvědí na internetových stránkách www.stavbamsk.cz.

 

leden 2016

 

prosinec 2015

Všem partnerům, příznivcům i soutěžícím přejeme krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2016.

 

červenec 2015

Výsledkům soutěže Stavba Moravskoslezského kraje jsou věnovány dvojstrany v časopisech Konstrukce (3/2015) a Střechy, fasády, izolace (07-08/2015).

 

 

 

červen 2015

V sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě byly 16. června 2015 slavnostně vyhlášeny výsledky IX. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

V zaplněném sále Janáčkovy konzervatoře mohli přítomní sledovat udílení cen ve čtyřech kategoriích a další speciální ceny, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ta byla udělena absolventům za nejlepší diplomové práce a disertační práce. Váženými hosty slavnostního galavečera byli mimo jiných náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivan Strachoň a náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu pro sektor stavebnictví Ing. Jiří Koliba.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti-novostavby, víceúčelová hala WERK ARENA v Třinci. „Jedná se o velmi sofistikovanou multifunkční stavbu jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska vnitřního prostoru. Ten je pojednán velkoryse a zároveň funkčně na vysoké estetické úrovni,“ řekl na adresu vítěze jeden z porotců Ing. arch. Boris Petrov. Projektantem této vítězné stavby je společnost BfB studio, zhotovitelem společnost Syner a investorem občanské sdružení HC Oceláři Třinec. 

I v dalších kategoriích odborná porota hodnotila nejen architektonické pojetí staveb, ale také jejich přínos pro rozvoj měst a obcí či modernizaci nejrůznějších lokalit. Toto je příklad vítěze kategorie Stavby občanské vybavenosti-rekonstrukce. Na rekonstrukci hotelu POKROK na objekt HOTEL BAUER v Bílé si porota nejvíce cenila důsledného a zároveň tvůrčího přístupu k znovuoživení staršího objektu včetně rozšíření o atraktivní služby. 

Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rodinný dům ve Frýdlantu nad Ostravicí (kategorie Rodinné domy) a regenerace sídliště Ostrava - FIFEJDY I - sídliště, kde to žije (kategorie Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství). Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty. Získalaji Plesenská Kafrárna, která se stala novým středobodem pro městský obvod Plesná, kde se lidi nyní začínají sdružovat a vzájemně poznávat při posezení u kávy nebo při častých kulturních a společenských akcích. Porota dále mimořádně udělila speciální cenu za rekonstrukci kulturní památky. Tuto cenu si odnesli zástupci Nové Karoliny Ostrava – Trojhalí. „Podle návrhu architekta Josefa Pleskota se menší hala - Ústředna - změnila v kryté sportoviště, zatímco větší hala - Dvojhalí - se proměnila v multifunkční kryté náměstí.  Obě haly jsou propojeny v podzemí, což dále zvýšilo variabilnost jejich využití a poskytlo potřebné technické zázemí,“ zhodnotil stavbujeden z porotců, Ing. Jaroslav Habrnal. 

Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva na Pavilon evoluce v ZOO Ostrava z dílny společnosti Bystroň Group. SpeciálníCena laické veřejnosti byla udělena novostavbě Kliniky ambulantního lékařství GYNET. Také letos vyhlašovatelé připravili ocenění výrazné osobnosti, která se podílela na rozvoji Moravskoslezského kraje. Oceněním Osobnost ve stavebnictví pro rok 2014 se může pyšnit Ing. arch. Vlastimil Bichler.

      

 

V úterý 26.5. se porotci sešli k závěrečné hodnotící schůzce. Hlasování, doprovázená dlouhou diskuzí, nakonec určila vítěze všech kategorií. Vyhlášení výsledků bude součástí Galavečera, který se uskuteční v úterý 16.6. od 18.30 v Janáčkově konzervatoři.

 

květen 2015

V tomto týdnu porota absolvovala poslední prohlídky soutěžních staveb. Nehodnotil se jen samotný design, ale také použité materiály, funkčnost či zasazení do krajiny. Nyní porotce čeká nelehký úkol – vyhodnotit nasbírané poznatky a sestavit konečné hodnocení.

 

duben 2015

Od pátku 1. 5. se na našich stránkách může zapojit do hlasování také laická veřejnost. Neváhejte a podpořte své favority!

duben 2015

Porotci se v úterý 14.4. 2015 sešli nad stavbami, které soutěží v letošním ročníku Stavby MSK. V průběhu zasedání si porota již zvolila termíny návštěv, kde si jednotliví porotci mohou soutěžní díla prohlédnout na vlastní oči. Práce bude pestrá, hodnocení složité, ale těšíme se na zajímavé postřehy. Prohlídky jsou naplánovány na květen. Všichni přihlašovatelé budou zavčas o termínech informováni.

 

duben 2015

V pondělí 16. března bylo ukončeno přihlašování stavebních děl pro letošní devátý ročník. Celkem máme v soutěžním poli 31 staveb v kategoriích občanské vybavenosti, bytových domech, rodinných domech a v kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb. Nezúčastní se žádná průmyslová stavba, ale v nově vyhlášené kategorii "veřejná prostranství" se utkají 3 svým obsahem a pojetím zajímavé projekty.

Nyní probíhá zpracování soutěžních materiálů a 14. 4. zasedne porota ke svému prvnímu hodnotícímu kolu,  ze kterého vzejdou stavby postupující do kola druhého. Náplní hodnotící komise je rovněž navštívit všechny stavby a posoudit na místě samotném dané stavební dílo, jeho umístění do okolní krajiny, použité stavební materiály. Zkušenosti z minulých ročníků ukazují, že taková prohlídka stavby může vyvolat obrovskou diskuzi při hodnocení, neboť z dodaných podkladů a fotografií většinou nelze zcela uchopit rozsáhlost stavebních prací, vynaložené úsilí zadavatelů, investorů a zhotovitelů díla. Prohlídky proběhnou v polovině května a všichni soutěžící budou včas o termínech informováni.

Galavečer s vyhlašováním výsledků IX. ročníku proběhne 16. června 2015 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

leden 2015

V pátek 16. 1. se sešla komise vyhlašovatelů k letošnímu, již 9., ročníku soutěže. Na programu, mimo organizačních záležitosí, byla diskuze v návaznosti na účast přihlašovatelů, navržení plánu práce poroty spolu s vyhlašovateli a v neposlední řadě rovněž finanční zajištění samotné soutěže. Všechny organizační práce jsou již v běhu a tak netrpělivě očekáváme, jaké stavby se letos utkají v pěti kategoriích, které jsou obohaceny pro letošní ročník o podkategorii "VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ". Tato podkategorie spadá do soutěžní kategorie STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI.

prosinec 2014

Všem partnerům, příznivcům i soutěžícím přejeme krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2015.

 

říjen 2014

V pátek 17. 10. proběhlo bilanční setkání vyhlašovatelů, porotců a organizačního týmu v sídle společnosti PULARY. Zástupce vyhlašovatelů pan Ševčík zhodnotil uplynulý ročník velice kladně v návaznosti na zájem přihlašovatelů, zúčastněných staveb, tak i reakce veřejnosti. Přítomní živě diskutovali o možných změnách a zlepšeních do dalších ročníků a z debaty vzešel mimo jiné i návrh na vytvoření nové podsekce VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ. Tato podkategorie by byla zařazena do skupiny OBČANSKÉ STAVBY. Více informací naleznete v nové sekci NOVINKY PRO PŘIHLAŠOVATELE.

 

říjen 2014

Tým společnosti PULARY pilně pracuje na přípravách v pořadí již 9. ročníku soutěže. Probíhají předběžná jednání se stavebními společnostmi o možné účasti, spolupracujeme s partnery a v tuto chvíli zpracováváme nástin kulturního programu galavečera. Tomu všemu předchází bilanční setkání vyhlašovatelů, porotců a organizátorů, které se uskuteční 17. 10. v jednacích prostorách společnosti PULARY.

 

Stavba Moravskoslezského kraje 2013 v médiích

22. července 2014

Článek o soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2013 v odborném časopisu Konstrukce.

 

 

 

VIII. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje vyhrál CONCEPT HOUSE

12. června 2014

V zaplněném sále Janáčkovy konzervatoře mohli přítomní sledovat udílení cen ve čtyřech kategoriích a další speciální ceny, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ta byla udělena absolventům za nejlepší bakalářské a diplomové práce. Váženými hosty slavnostního galavečera byli mimo jiných náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivan Strachoň, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu pro sektor stavebnictví Ing. Jiří Koliba a v neposlední řadě také náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Petr Smrček.


Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti-novostavby. CONCEPT HOUSE, polyfunkční dům, Ostrava-Poruba představuje ojedinělý příklad kvalitního urbanistického přístupu k stavění v současném městě. „Tato novostavba je integrována do stávající kompozice uliční zástavby a inteligentně podporuje živé městské prostředí vhodným měřítkem, tvarem a soudobým architektonickým jazykem,“ řekl na adresu vítěze jeden z porotců Ing. arch. Igor Saktor. Projektantem této vítězné stavby je společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, zhotovitelem společnost OWLET GASTRO a investorem společnost CONCEPT HOUSE. Cenu si na podiu převzal jednatel společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ Ing. arch. David Kotek.


I v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.


Toto je příklad vítěze kategorie Stavby občanské vybavenosti-rekonstrukce. „Stavební úpravy objektu GONG jsou citlivou rekonstrukcí prvorepublikové stavby, kdy střídmá architektura plynule přechází do vnitřních prostor, které jsou rovněž koncipovány jako čisté a jednoduché, zároveň však elegantní a kultivované“, poznamenal k projektu předseda poroty Ing. Milan Balabán.


Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rodinné domy Ropice (kategorie Stavby pro bydlení), Injektáž prachového uhlí do vysoké pece č. 4 a 6 (kategorie Průmyslové stavby) a VIA LYŽBICE, což je soubor staveb od železniční zastávky Třinec, podjezd pod železniční tratí, až po náměstí TGM v Třinci (kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby).


Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty. Získala ji Mateřská škola v Krásném Poli, která důsledně zdůrazňuje hodnotu kvalitního architektonického a výtvarného prostředí pro pobyt dětí a přináší tak velký vklad pro výchovný proces. Investice této stavbě poskytlo Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole, na projektu se podílely společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ a HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, zhotovitelem stavby je společnost VS – Invest.


Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Novostavby pavilonů ITT, IET a AS v areálu VŠB-TU Ostrava. Ocenění si za zhotovitele odnesla akciová společnost HOCHTIEF CZ, projektantem je společnost Architektonická kancelář ARKOS a investorem je VŠB-TU Ostrava. Speciální Cena laické veřejnosti byla udělena projektu Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – II. etapa z dílny společnosti IMOS Brno. Držitel tohoto ocenění vzešel z internetového hlasování a veřejnost touto formou ukázala, jak zdařilou formou byl vyřešen mnoho let kritizovaný prostor u frekventovaného dopravního uzlu.


Zcela mimořádným oceněním byla Cena za kultivaci veřejného prostoru. Získala ji Revitalizace veřejného prostranství pro IPRM Kopřivnice JIH, kdy realizační společnost SWIETELSKY stavební ukázala kvalitní zpracování všech detailů dle projektu společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc. Investorem projektu je samotné Město Kopřivnice. Využitelnost veřejných prostranství v obcích je velké téma a výzva pro občany i politiky. Kopřivnický příklad je cennou revitalizací volných ploch obytného okrsku zejména z hlediska propojení funkcí sportovních, volnočasových a pobytových pro školská zařízení i veřejnost.


Letos vyhlašovatelé připravili také oceňování výrazných osobností, které se podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním Osobnost ve stavebnictví pro rok 2013 se může pyšnit Ing. Jan Urbiš.

 


Slavnostní galavečer vyhlašování výsledků se blíží

 
 

květen´14

12. června budeme znát výsledky soutěže. Po prohlídkách všech staveb není pro porotu jednoduché vybrat ty nejlepší. Posuzují kvalitu provedených prací, účelnost, design, sžití se s okolní krajinou a v neposlední řadě nápad a neotřelá řešení. Porota je složena z odborníků různých oblastí stavebnictví a proto se při hodnocení sejde více názorů a pohledů na danou stavbu. U rodinných domů je například velmi důležité tzv. "teplo domova", což mnohdy architektonicky zajímavé stavby postrádají. Ale nechme se překvapit, kdo si nakonec odnese ocenění ve čtyřech kategoriích a samozřejmě - kdo bude držitelem CENY GRAND PRIX za rok 2013.

Posuzování staveb porotou

květen´14

13. a 14. května objížděla porota stavby samotné. Zde bylo možno zhodnotit nejen design a materiálové zpracování, ale rovněž zasazení do okolní krajiny či samotná funkčnost objektu. Přihlašovatelé zodpovídali porotě i velmi odborné dotazy a snažili se svou stavbu patřičně vychválit. Poslední prohlídky staveb čekají porotu ve středu 21. 5. a po té v dalším týdnu zasedne ke konečnému hodnocení.

 

 

1. 5. bylo zahájeno hlasování laické veřejnosti o nejlepší stavbu MSK za rok 2013

květen´14

1. 5. bylo zahájeno hlasování o nejlepší stavbu MSK 2013 zde na stránkách v sekci HLASOVÁNÍ. Svůj hlas k dané stavbě může připojit každý, kdo chce podpořit svého favorita v každé kategorii nebo jen v určité - např. pěkný rodinný dům či stavbu, se kterou se v každodenním životě setkává. Hlasujte s námi a nejpreferovanější stavba získá CENU LAICKÉ VEŘEJNOSTI v rámci slavnostního galavečera. Dále bude z hlasujících vybrán jeden zástupce, který se svým hlasováním co nejvíce přiblíží verdiktu odborné poroty ve všech kategoriích a bude odměněn hodnotnou cenou včetně VIP vstupenek na galavečer včetně závěrečného rautu.

Přehled soutěžních staveb si můžete také prohlédnout u vstupu na KÚ, ul. 28. října, Ostrava.

 

Porotci se sešli k prvnímu hodnocení

duben´14

10. dubna se sešla 11ti členná porota k prvnímu hodnocení přihlášených staveb. V letošním ročníku se utkají zajímavá stavební díla, která jsou ojedinělá ve svém designu či zaměření. Po hlasování poroty se pro 8. ročník soutěže zúží počet kategorií z 5 na 4 a to z důvodu sloučení kategorie Bytové domy a Rodinné domy. Tato kategorie nese název Stavby pro bydlení. V průběhu zasedání si porota již zvolila termíny návštěv staveb, kde si jednotliví porotci mohou soutěžní díla takzvaně "ohmatat". Tyto prohlídky jsou naplánovány na květen. Všichni přihlašovatelé budou zavčas o termínech informováni.

 

 

Přihlašování do 8. ročníku již ukončeno

březen´14

27 staveb - takový je počet soutěžních projektů. Z došlých přihlášek je patrné, že v našem kraji vyrůstají stále nové stavby, které jsou zajímavé nejen svým designem, ale i svou funkčností. Letos je velmi dobře obsazena kategorie rodinných domů, což jistě bude zajímat širokou veřejnost. Ta bude mít možnost hlasovat ve všech kategoriích pomocí těchto internetových stránek celý měsíc květen.

Již nyní se porota těší na krásnou práci při hodnocení stavebních děl, které bude probíhat během dubna, v květnu každou stavbu porotci navštíví osobně a na přelomu května a června budeme vědět výsledky, které se odtajní při slavnostním galavečeru v polovině června.

 

Tiskové zprávy v médiích

únor´14

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-36593

 

 

Zasedání vyhlašovatelů

leden´14

20. ledna zasedli zástupci vyhlašovatelů k první schůzce, která se týkala nejen technických záležitostí, ale i následné organizace a termínů. Společnost PULARY již shromažďuje přihlášky do 8. ročníku soutěže a všichni jsme napjati, jaké stavby bude porota posuzovat letos. Přihlašovatelé mohou zapsat své projekty do 15. 3. 2014.

 

Osmý ročník soutěže již odstartován

 leden ´14

8. ročník prestižní soutěže je již v běhu. Uplynulé ročníky jsou přehlídkou vzrůstající úrovně projektů v našem regionu a je potřeba vyzdvihnout ročník loňský, kdy se představily stavební díla v součtu s nejvíce proinvestovanými prostředky. Nutno podotknout, že tyto stavby jsou převážně z oblasti občanské vybavenosti. Namátkou připomeňme - Multifunkční aula GONG, Obchodní a nákupní centrum FORUM NOVÁ KAROLINA, moderní administrativní budova TIETO TOWERS, multifunkční budova Fakulty elektrotechniky a informatiky a v neposlední řadě rovněž Společenské a obchodní centrum BREDA&WEINSTEIN v Opavě. Organizátoři společnosti PULARY se spolu s vyhlašovateli těší na projekty, které budou moci spolu s odborníky a laickou veřejností hodnotit.

Investoři, stavební firmy či majitelé objektů se mohou hlásit do 15. 3. 2014 formou podání vyplněné přihlášky spolu s ostatními náležitostmi. Veškeré informace naleznete v sekci PŘIHLÁŠKA.

 

Soutěž Stavbou MSK na TV Polar

srpen '13

Dne 23. 07. 2013 byli zástupci soutěže Stavba MSK, konkrétně pan Ing. arch. Martin Chválek a pan Ing. Milan Balabán, pozváni do pořadu Host dne, který vysílá TV Polar. Celý pořad k vidění níže:

http://www.tvpolar.cz/archiv/video/host-dne-23-07-2013-17-43

 

Stavba Moravskoslezského kraje 2012 v médiích

červenec '13

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-32317

 
 
 
 
 
 

Slavnostní galavečer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2012

V pondělí 17. června 2013 byli hosté Janáčkovy konzervatoře svědky vyhlašování výsledků sedmého ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012. Vyhlašovateli soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana kraje pana Miroslava Nováka, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Komplexní zajištění a organizaci této prestižní akce již tradičně byla v kompetenci společnosti Pulary.

 

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2012

červen '13

V letošním ročníku vybírala jedenáctičlenná porota z 29 loni a předloni dokončených a zkolaudovaných objektů realizovaných v Moravskoslezském kraji.

Hlavní cenou v kategorii STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI-NOVOSTAVBY, se může pochlubit společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o., se stavbou Nová Karolina Park za symbolický architektonický výraz, který podtrhuje vstup do komplexu budov a sleduje vstupní linii včetně oddychového využití vnitřního atria s odvětrávací šachtou, jakožto vazbou na historickou minulost Ostravy.

V Kategorii BYTOVÉ DOMY, se vítězem stala Rezidence Nová Karolina. Přihlašovatelem a investorem stavby je společnost New Karolina Residential Development, s. r. o. Projektantem je společnost Hlaváček a Partner, s. r. o. a zhotovitelem je společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

První místo v kategorii RODINNÉ DOMY získal Rodinný dům Slavkov. Přihlašovatelé a projektanti stavby jsou Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka ze společnosti Atelier 38, s. r. o. Zhotovitelem stavby jsou společnosti SSO – Slezské stavby, Opava s. r. o. a IPOS Opava s. r. o. Investorem stavby jsou manželé Kravalovi.

Vítězem v kategorii DOPRAVNÍCH, INŽENÝRSKÝCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB se stal Most na silnici I/67 Skřečoň-Bohumín. Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je společnost Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Projektantem je společnost Stráský, Hustý a partneři s. r. o. a investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Nejvyšší ocenění cenu GRAND PRIX získala Multifunkční aula Gong, společnosti VÍTKOVICE a. s. Projektantem stavby je Ing. arch. Josef Pleskot, zhotovitelem společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. a investorem stavby je Dolní oblast VÍTKOVICE zájmové sdružení právnických osob. Gong získal rovněž i Hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce.

„Cena Grand Prix byla udělena Multifunkční aule Gong za naprosto unikátní a zdařilé oživení industriální, již téměř k zániku odsouzené zóny, která je technicky ojedinělá v celé Evropě. Lokalita, která snad jen zázrakem a nadšením osvícené skupiny mecenášů vykvetla k nevídané oživlé technické kráse. Multifunkční aula je skvělým architektonickým dílem, ale i mimořádně technicky dobře zvládnutým komplexem. Je do budoucna majákem a zázemím pro rozkvět celé dolní oblasti Vítkovic. Je oprávněným cílem uznání a obdivu, nejen celé odborné, ale i široké veřejnosti. Takový komplexní úspěch stavebního díla překračuje hranice Moravskoslezského kraje a velmi pravděpodobně i České Republiky,“ odůvodnil udělení ceny GRAND PRIX člen poroty Ing. arch. Igor Saktor. 

Při konečném hodnocení byla udělena rovněž CENA ODBORNÉ POROTY, kterou získala stavba Výzkumné a inovační centrum moravskoslezského dřevařského klastru o. s. – Energeticky pasivní dům, za přínos a propojení s vědou a výzkumem. Porota udělila toto ocenění především za to, že si zde studenti mohou na vlastní zkušenosti ověřit stavebně fyzikální informace, které by jinak získávali jen z příruček. Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je společnost RD Rýmařov s. r. o.

Dalším prestižním oceněním, CENOU HEJTMANA MSK, byla ohodnocena budova VŠB-TUO Fakulta elektrotechniky a informatiky. Na jejichž výstavbě se podíleli společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS.

Speciální CENA LAICKÉ VEŘEJNOSTI byla udělena Obchodnímu a společenskému centru BREDA & WEINSTEIN. Držitel tohoto ocenění vzešel z internetového hlasování, kde obdržel nejvíce hlasů.

 

Opět byla udělena také CENA DĚKANA Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za nejlepší diplomovou práci. Toto ocenění získala Ing. Lenka Kolarčíková za diplomovou práci na téma: „Proměna území v Ostravě v centrální městskou strukturu.“ 

I v letošním ročníku si vyhlašovatelé připravili ocenění výrazné osobnosti, která se podílela na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním OSOBNOST STAVEBNICTVÍ pro rok 2012 se může pyšnit prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., který byl zakladatelem Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a po dvě funkční období byl jejím prvním děkanem, a to v letech 1997 až 2003. Doposud je profesorem Fakulty stavební, odborným garantem doktorského studijního programu Hornické a podzemní stavitelství a zástupcem vedoucího katedry. Zabývá se problematikou a vývojem stavebních hmot, dříve také projektováním, výstavbou dolů a zahlazováním báňské činnosti.

 

Stavba Moravskoslezského kraje 2012 je ve finále

Sedmý ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2012 je ve finále. Porota posoudila veškeré přihlášené stavby, vybrala vítěze v jednotlivých kategoriích a ocenění převezmou jednotliví realizátoři a přihlašovatelé na slavnostním galavečeru dne 17. 6. 2013 v Janáčkově konzervatoři v Ostravě od 18.30 hodin. Tento galavečer je organizován pro všechny zástupce soutěžících staveb, významné hosty a zástupce společenského a kulturního života Moravskoslezského kraje.

Už v tuto chvíli můžeme poděkovat organizátorům, vyhlašovatelům, porotě, partnerům a všem zainteresovaným společnostem a firmám za spolupráci a přínos v rámci tohoto 7. ročníku soutěže.

 

Výsledky budou zveřejněny v jednotlivých médiích a na těchto internetových stránkách.

 

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje 2012 vrcholí

květen '13

 

Prohlídky soutěžních staveb

Již druhý týden probíhaly prohlídky soutěžních staveb odbornou porotou, kde porotci měli možnost si prohlédnout stavby jak zvenčí, tak posuzovat vnitřní rozmístění jednotlivých místností a seznámit se s jejich využitím. Důležitým hlediskem bylo také umístění stavby do okolního prostředí a celkové vnímání uživatelů jednotlivých staveb, či posouzení pracovního prostředí v případě průmyslových objektů. Architekti či zhotovitelé díla měli možnost vyzdvihnout detaily své práce a upozornit porotu na nejmenší detaily, které při posuzování mohou hrát důležitou roli. V závěru měsíce května proběhne závěrečné vyhodnocení a výsledky se dozvíme v průběhu slavnostního galavečera 17. června v Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

Hlasování veřejnosti

Návštěvníci těchto stránek mají možnost hlasovat v soutěžním hlasování o „Stavbu Moravskoslezského kraje 2012“. Zapojit se může každý, kdo by rád ovlivnil výsledek! Více informací naleznete v sekci HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI na těchto webových stránkách.

 

Probíhá hodnocení staveb odbornou porotou

duben '13

Ve středu 10. 4. 2013 proběhlo první kolo hodnocení přihlášených staveb do sedmého ročníku soutěže. Před porotou stojí nelehký úkol hodnocení přihlášených staveb. Po pečlivém nastudování dodaných materiálů bude objíždět soutěžní stavby a přímo na místě hodnotit celkový architektonický výraz a zakomponování do okolního prostředí, kvalitu a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků. Zde budou mít přihlašovatelé či zhotovitelé možnost s porotou diskutovat o stavebních postupech, použitých materiálech, realizaci, mohou vyzvednout zajímavosti a přednosti své stavby a tímto si své dílo co nejlépe obhájit.

I veřejnost bude mít možnost zapojit se do hodnocení, a to formou hlasování na těchto stránkách, kde budou vyvěšeny všechny soutěžní stavby, a tím budou mít šanci podpořit svého favorita. Stavba, která získá nejvíce hlasů, bude odměněna Cenou laické veřejnosti.

Konečný verdikt poroty bude znám v červnu na slavnostním galavečeru soutěže.

 

 

Úvodní společná schůzka odborné poroty soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2012“

březen '13

Dne 25. 3. 2013 proběhla úvodní společná schůzka odborné poroty soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2012“. Schůzka byla velice podnětná a přínosná. Byla nastolena koordinační činnost členů komise, dále byl zvolen předseda soutěžní poroty a místopředsedové. Všichni zúčastnění porotci se dohodli na předběžném jednacím řádu a časovém harmonogramu dalších postupů a kroků. Další schůzka je plánována na polovinu dubna, kde se budou hodnotit jednotlivé přihlášené stavby.

Zasílání přihlášek do soutěže je již ukončeno

Prestižní soutěž pokračuje. Do pátku 15. března 2013 jste mohli zasílat přihlášky, kterých se nám nakupilo opravdu hodně. Současný stav je 31 přihlášených velmi zajímavých staveb, které zaplnily všechny soutěžní kategorie. Na nás a naši odbornou porotu teď čeká úkol nejdůležitější a vůbec ne jednoduchý, a to vybrat nejzajímavější stavby, pro které může laická veřejnost hlasovat. Výsledky soutěže budou zveřejněny 17. června 2013 na slavnostním Galavečeru. 

 

VII. ROČNÍK SOUTĚŽE SE JIŽ NAPLNO ROZBĚHL

únor '13

28. ledna se sešli zástupci všech institucí, které mají se soutěží co do činění. Na programu schůzky bylo organizační schéma dalšího ročníku spolu s důrazem na prestiž této akce a z toho vyplývající partnerství jednotlivých společností.

Pokud se ohlédneme zpátky na minulé ročníky a jejich vítěze a držitele čestných uznání, můžeme si všimnout, že většina stavebních společností, architektonických studií či investorů si ocenění v této soutěži váží a upozorňují na ně na svých webových stránkách či propagačních materiálech jako na důkaz své dobře odvedené práce nejen v oblasti stavebnictví, ale také ekologie, urbanismu nebo přínosné revitalizace.

Soutěž není jen pro odborníky, ale i laická veřejnost se může vyjádřit ke svému okolí formou hlasování na internetu. Od 1. do 31. května mohou zde, na stránkách, hlasovat pro svého favorita či favority a hlasující, který se nejpřesněji přiblíží k výroku odborné poroty v jednotlivých kategoriích bude v rámci slavnostního galavečera odměněn hodnotným dárkem.

Organizátoři již shromažďují přihlášky a budenme se těšit, které zajímavé stavby a projekty se spolu v již sedmém ročníku utkají. Uzávěrka je 15. března 2013.