Vyhodnocení Stavby MSK 2013

Vítězné stavby v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2013

Cena GRAND PRIX

Concept House, ul. Opavská, Ostrava-Poruba

I. kategorie – Stavby občanské vybavenosti – novostavby

Hlavní cena

Concept House, ul. Opavská, Ostrava-Poruba

Čestné uznání

Mateřská škola v Krásném Poli

Čestné uznání

Hybridní sál Nemocnice Podlesí
 

 

I. Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce

Hlavní cena

Stavební úpravy objektu GONG

Čestné uznání

Rekonstrukce objektu na ulici Luční, Ostrava-Svinov

Čestné uznání

Rekonstrukce objektu CO skladu v Nemocnici Český Těšín

 

II. kategorie – Stavby pro bydlení

Hlavní cena

Rodinné domy Ropice

Čestné uznání

Rodinné domy Mistřovice
 

Čestné uznání

Rodinné domy Kozlovice
 

 

III. kategorie – Průmyslové stavby

Hlavní cena

Injektáž prachového uhlí do vysoké pece č. 4 a 6
 

IV. kategorie – dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

VIA Lyžbice, soubor staveb: želežniční zastávka Třinec, podjezd pod želežniční tratí nám. TGM v Třinci

Čestné uznání

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov - II. etapa

 

Cena hejtmana MSK

Novostavby pavilonů ITT, IET a AS v areálu VŠB-TU Ostrava


Cena odborné poroty

Mateřská škola v Krásném Poli

 

Cena laické veřejnosti

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov - II. etapaCena děkana stavební fakulty

Cena děkana za nejlepší diplomovou práci:

Ing. Jakub Flodr za práci s názvem Statická analýza tenkostěnného za studena tvarovaného ocelového průřezu“.

Ocenění za pečlivě zpracovanou diplomovou práci:

Ing. Karin Müllerová za práci s názvem Objemová studie knihovny, Moravská Ostrava“.

Ing. Taťána Petrášová za práci s názvem Posouzení sesuvu svahu zářezu silnice I/58, vedoucí z Příboru do Kopřivnice“.

Ondřej Žárský za práci s názvem Posouzení použití mikrotuneláže pro realizaci kanalizačního sběrače na ulici Husarova v Ostravě“.

Josef Koňařík za práci s názvem Vliv aktivátorů na základní vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů“.

Osobnost stavebnictví:

Ing. Jan Urbiš