Vyhodnocení Stavby MSK 2006

Vítězové a ocenění v 1. ročníku soutěže

 

I. kategorie – Stavby občanské vybavenosti

Hlavní cena

1. Rekonstrukce Knihovny města Ostravy + Arény

2. "Aula a Centrum informačních technologií" VŠB-TU Ostrava

Čestné uznání

Ředitelství Hřebčín Albertovec

 

II. kategorie – Bytové domy

Hlavní cena

Nástavba bytu a řešení fasád, bytový dům, Hlavní náměstí 43, 44 a Zámecké náměstí  2, Krnov

Čestné uznání

Rekonstrukce domu Velflíkova 8/286, Jubilejní kolonie, bytový dům, Ostrava-Hrabůvka

 

III. kategorie – Rodinné domy

Hlavní cena

Neudělena

 

Čestné uznání

DIMENZE 90 – rodinný dům, Ostrava

 

IV. kategorie – Průmyslové stavby

Hlavní cena

Provozní areál firmy Bohuslav Mrózek, průmyslová stavba Bystřice

Čestné uznání

Administrativní a skladový objekt společnosti Bextra, Ostrava-Vítkovice

 

V. kategorie – dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Hlavní cena

Rekonstrukce autobusového nádraží v Hlučíně, Hlučín

Čestné uznání

1. KOMA-SYSTÉM.CZ (automatizovaný parkovací dům KOMA), bezpečné a ekologické parkování pro veřejnost, přednádražní prostor v Ostravě-Svinově

2. ED DDC, Optimalizace železničního uzlu Bohumín

 

Cena laické veřejnosti

KOMA-SYSTÉM.CZ (automatizovaný parkovací dům KOMA), bezpečné a ekologické parkování pro veřejnost, přednádražní prostor v Ostravě-Svinově

 

Cena poroty mající jinou zvláštní hodnotu

Ústav sociální péče pro mládež – dostavba areálu, Pržno, Multifunkční vzdělávací centrum, Pavilon pro psychotiky, Krytá dráha pro hipoterapii, Skleník

 

Cena GRAND PRIX

"Aula a Centrum informačních technologií" VŠB-TU Ostrava